სად შეგიძლიათ ბავშვების გასართობად წაყვანა საახალწლო დღეებში - მერიის, თეატრების, ცირკის, მუზეუმების პროგრამა პატარებისთვის | Allnews.Ge

სად შეგიძლიათ ბავშვების გასართობად წაყვანა საახალწლო დღეებში - მერიის, თეატრების, ცირკის, მუზეუმების პროგრამა პატარებისთვის

თბი­ლი­სის მერ­მა კახა კა­ლა­ძემ დე­და­ქა­ლა­ქის მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე ახა­ლი წლის ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და და­გეგ­მი­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის შე­სა­ხებ ისა­უბ­რა:

"თბი­ლი­სი - ევ­რო­პუ­ლი ქა­ლა­ქი - ამ სლო­გა­ნით ჩვენს ულა­მა­ზეს დე­და­ქა­ლაქ­ში 15 დე­კემ­ბრი­დან სა­ა­ხალ­წლო დღე­ე­ბი და­ი­წყე­ბა. 15 დე­კემ­ბერს, სა­ღა­მოს 8 სა­ათ­ზე რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე, პარ­ლა­მენ­ტის წინ გე­ლო­დე­ბით, სა­დაც გვექ­ნე­ბა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ერ­თად ავან­თოთ ქვეყ­ნის მთა­ვა­რი ნაძ­ვის ხე და ერ­თად ჩა­ვი­ფიქ­როთ სურ­ვი­ლე­ბი. მობ­რძან­დით, თქვე­ნი შვი­ლე­ბით, შვი­ლიშ­ვი­ლე­ბით, ჩა­იც­ვით თბი­ლად და სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­ღა­მო გვე­ლო­დე­ბა.

16 დე­კემ­ბრი­დან 7 იან­ვრის ჩათ­ვლით სა­ა­ხალ­წლო სო­ფე­ლი იფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს. სო­ფე­ლი ორ­ბე­ლი­ა­ნის მო­ე­დან­სა და მიმ­დე­ბა­რე ქუ­ჩებ­ზე გან­თავ­სდე­ბა. ასე­ვე, დე­და­ე­ნის ბაღ­ში, სა­დაც პა­ტა­რებს თოვ­ლის ბა­ბუ­ას სახ­ლი, ელ­ფე­ბის სა­ხე­ლოს­ნო, ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბი დახ­ვდე­ბათ. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში, სა­ა­ხალ­წლო სო­ფელ­ში მო­ე­წყო­ბა გას­ტრო­ნო­მი­უ­ლი მარ­კე­ტი, სა­მე­წარ­მეო მარ­კე­ტი, ცხე­ლი სას­მე­ლე­ბის ბარი, სა­შო­ბაო ბა­ზა­რი, სა­ა­ხალ­წლო ქა­ლა­ქი-სა­ხე­ლოს­ნო და თე­ატ­რი, ფო­ტო­ზო­ნე­ბი, სა­ცი­გუ­რაო და ყი­ნუ­ლის მო­ე­და­ნი. იქ­ნე­ბა თე­ატ­რა­ლი­ზე­ბუ­ლი მსვლე­ლო­ბე­ბი, სა­ბავ­შვო ვორ­ქშო­პე­ბი.

სა­ა­ხალ­წლო სო­ფელ­ში დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი სხვა­დას­ხვა ბენ­დი­სა და შემ­სრუ­ლებ­ლე­ბის მუ­სი­კა­ლურ სა­ღა­მო­ებს და­ეთ­მო­ბა.

მთლი­ა­ნო­ბა­ში 23 ჯა­დოს­ნუ­რი, მხი­ა­რუ­ლი ახა­ლი წლის ემო­ცი­ე­ბით სავ­სე სა­ღა­მო გვე­ლო­დე­ბა. კი­დევ ერთხელ მინ­და, მო­გიწ­ვი­ოთ ოჯა­ხე­ბით, მე­გობ­რე­ბით, სტუმ­რე­ბით 15 და 16 დე­კემ­ბერს რო­გორც ნაძ­ვის ხის ან­თე­ბის ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე, ასე­ვე სა­ა­ხალ­წლო სოფ­ლის გახ­სნის ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე. 15 დე­კემ­ბერს ნაძ­ვის ხის ან­თე­ბას­თან ერ­თად, დე­და­ქა­ლაქ­ში და­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლი სა­ა­ხალ­წლო ილუ­მი­ნა­ცი­ე­ბიც აინ­თე­ბა." - გა­ნა­ცხა­და თბი­ლი­სის მერ­მა.

მთაწ­მინ­დის პარკს 30 დე­კემ­ბრი­დან 7 იან­ვრის ჩათ­ვლით სხვა­დას­ხვა აქ­ტი­ვო­ბა აქვს და­გეგ­მი­ლი. იქ დაგ­ხვდე­ბათ:

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ა­ხალ­წლო გა­სარ­თო­ბი პროგ­რა­მა

  • სან­ტა და ელ­ფე­ბი
  • ზღაპ­რის გმი­რე­ბი
  • დრა­მე­რე­ბის შოუ
  • თე­ატ­რა­ლუ­რი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი
  • სა­ბავ­შვო ან­სამ­ბლე­ბის კონ­ცერ­ტე­ბი
  • ილუ­ზი­ო­ნის­ტის შო­უ­თა­მა­შე­ბი და პრი­ზე­ბის გა­თა­მა­შე­ბე­ბი
  • ჯა­დოს­ნუ­რი, სა­ა­ხალ­წლოდ მორ­თუ­ლი გა­რე­მო
  • ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბი­და რაც მთა­ვა­რია ყვე­ლა­ზე სუფ­თა ჰა­ე­რი ჯან­საღ სივ­რცე­ში

სა­ა­ა­ხალ­წლოდ სპე­ცი­ა­ლუ­რი პროგ­რა­მა აქვს თბი­ლი­სის მუ­ზე­უ­მე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა­საც.

ჯა­დოს­ნუ­რი ახა­ლი წელი, რო­მე­ლიც იმ ტრა­დი­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ მო­გი­თხრობთ, ახალ წელს მსოფ­ლი­ოს უამ­რავ ქვე­ყა­ნას რომ აერ­თი­ა­ნებს ან, პი­რი­ქით, გა­ნას­ხვა­ვებს ერ­თმა­ნე­თის­გან. პროგ­რა­მა სა­ხა­ლი­სო და შე­მეც­ნე­ბი­თია: გა­ეც­ნო­ბით ამ­ბებს ახალ წელ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სიმ­ბო­ლო­ე­ბი­სა და ატ­რი­ბუ­ტე­ბის: ნაძ­ვის ხის, თოვ­ლის ბა­ბუ­ას, მეკვლე­ო­ბის ტრა­დი­ცი­ის შე­სა­ხებ; გა­ი­გებთ, რო­გორ აღ­ნიშ­ნავ­დნენ ახალ წელს სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხე­ში.

გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz