საქართველოში თოვაა მოსალოდნელი: ნახეთ უახლოესი დღეების პროგნოზი | Allnews.Ge

საქართველოში თოვაა მოსალოდნელი: ნახეთ უახლოესი დღეების პროგნოზი

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ცნო­ბით, 6 დე­კემ­ბერს დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან 7 დე­კემ­ბრის დი­ლამ­დე აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს ჩრდი­ლო-მა­ღალმთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ძლი­ე­რი თოვა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია თოვ­ლის ზვა­ვე­ბი, ნის­ლი და ქარ­ბუ­ქი.

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბის ცალ­კე­ულ მო­ნაკ­ვე­თებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია შე­ი­ზღუ­დოს ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბა.

myquiz