"მინუს 16 კილოგრამი... ყოველდღე შენ გლოცავ" - როგორ შეძლო ნინი შერმადინმა ზედმეტი კილოგრამების დაკლება? | Allnews.Ge

"მინუს 16 კილოგრამი... ყოველდღე შენ გლოცავ" - როგორ შეძლო ნინი შერმადინმა ზედმეტი კილოგრამების დაკლება?

ამე­რი­კა­ში მცხოვ­რებ ქარ­თველ მუ­სი­კოს­სა და მომ­ღე­რალს, ნინი შერ­მა­დინს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად იც­ნობს. ის წლე­ბის მან­ძილ­ზე არა­ერთ ქარ­თულ პრო­ექტსა თუ შო­უ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და და მსმე­ნე­ლის­თვის თა­ვის შეყ­ვა­რე­ბაც მარ­ტი­ვად მო­ა­ხერ­ხა.

გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პო­პუ­ლა­რო­ბა ნი­ნიმ 2003 წელს მო­ი­პო­ვა, როცა მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო პრო­ექ­ტში "ნუ­ცას სკო­ლა". იურ­მა­ლა­ში „ახალ ტალ­ღა­ში“ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შემ­დეგ პირ­ვე­ლი ქარ­თვე­ლი გახ­და, რო­მელ­მაც ამ კონ­კურ­სში მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. იგი ბერ­ძნულ X Factor-შიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­და, სა­დაც მე-2 ად­გი­ლი და­ი­კა­ვა და სა­ბერ­ძნეთ­ში საკ­მა­ოდ პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­და.

ნინი შერ­მა­დინს ჰყავს ქა­ლიშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც წლე­ბის მან­ძილ­ზე დე­დის­გან შორს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ცხოვ­რობ­და, მაგ­რამ ნი­ნიმ მა­რი­ა­მის ამე­რი­კა­ში წაყვნა შეძ­ლო და ახლა დედა-შვი­ლი ერ­თად აგ­რძე­ლებს ცხოვ­რე­ბას.

ninishermadini-1691479446-1699937813.jpg

ნი­ნის მე­უღ­ლე ვაჟა ცი­ცა­გი იყო. როცა წყვი­ლი და­შორ­და, ქა­ლაქ­ში ხმა გავ­რცელ­და, რომ ვაჟა ქა­ლე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი გა­მოდ­გა და ნი­ნის ფი­ზი­კუ­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ა­ყე­ნა. მომ­ღე­რა­ლი ამ ჭორს სას­ტი­კად უარ­ყოფ­და:

"ეს ჭორი დიდი შე­უ­რა­ცხყო­ფაა, პირ­ველ რიგ­ში, ვა­ჟა­სი და მერე ჩემი. გა­მო­დის, რომ სუ­ლე­ლი ვარ, რომ ასეთ ვამ­პირს და ფსი­ქო­პათს გავ­ყე­ვი ცო­ლად. ეს ბევ­რჯერ და­ი­წე­რა და მეც სულ ვი­მე­ო­რებ, ხალ­ხო, მსგავ­სი სი­სუ­ლე­ლე აღარ თქვათ-მეთ­ქი. ხომ შე­იძ­ლე­ბა ორმა ადა­მი­ან­მა ერ­თმა­ნეთს ვერ გა­უ­გოს? ადა­მი­ა­ნე­ბი არ შე­იძ­ლე­ბა სკან­და­ლის გა­რე­შე და­შორ­დნენ? მეც და ვა­ჟაც ძა­ლი­ან ჯი­უ­ტე­ბი ვართ. ორი­ვეს ჩვე­ნი პრინ­ცი­პე­ბი გვაქვს. მე ჩემს პრინ­ცი­პებს ვე­რაფ­რით გა­და­ვა­ბი­ჯე. სუ­ლით ხე­ლო­ვა­ნი ვარ და ბავ­შვო­ბი­დან ვოც­ნე­ბობ, ჰო­ლი­ვუ­დის მსა­ხი­ო­ბი ან მომ­ღე­რა­ლი ვიყო და "გრე­მი­ზე" სა­უ­კე­თე­სო მომ­ღერ­ლად და­მა­სა­ხე­ლონ. ჩემი შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბი­სა და ნერ­ვე­ბის წყვე­ტის ფა­სად მალე დიდ წარ­მა­ტე­ბებს მი­ვაღ­წევ. ვაჟა კარ­გი ადა­მი­ა­ნია, მაგ­რამ წარ­მა­ტე­ბას მარ­ტო უფრო მი­ვაღ­წევ, ვიდ­რე ვა­ჟას­თან ერ­თად. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz