იმოქმედებს თუ არა ნათლობის ახალი წესი ძველ ნათლიებზე - ანდრია ჯაღმაიძის განმარტება | Allnews.Ge

იმოქმედებს თუ არა ნათლობის ახალი წესი ძველ ნათლიებზე - ანდრია ჯაღმაიძის განმარტება

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, დე­კა­ნო­ზი ან­დრია ჯაღ­მა­ი­ძე სი­ნო­დის გან­ჩი­ნე­ბა­ში ნათ­ლო­ბის წეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­მარ­ტე­ბას აკე­თებს და ამ­ბობს, რომ „მიმ­დი­ნა­რე წლის 2 ნო­ემ­ბრის სი­ნო­დის გან­ჩი­ნე­ბა­ში არ იგუ­ლის­ხმე­ბა უკუქ­მე­დე­ბა ანუ აქამ­დე შეს­რუ­ლე­ბულ ნათ­ლო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­თა მი­მართ რა­ი­მე ცვლი­ლე­ბა არ იგუ­ლის­ხმე­ბა“.

ამას­თან, დე­კა­ნო­ზი ან­დრია ჯაღ­მა­ი­ძე ნათ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ძველ წეს­საც აქ­ვეყ­ნებს.

"სი­ნო­დის გან­ჩი­ნე­ბა­ში ასა­ხუ­ლია ნათ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ძვე­ლი წესი, იხი­ლეთ 1875 წლის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­დან შე­სა­ბა­მი­სი ამო­ნა­რი­დი.2023 წლის 2 ნო­ემ­ბრის სი­ნო­დის გან­ჩი­ნე­ბა­ში არ იგუ­ლის­ხმე­ბა უკუქ­მე­დე­ბა, ანუ აქამ­დე შეს­რუ­ლე­ბულ ნათ­ლო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­თა მი­მართ რა­ი­მე ცვლი­ლე­ბა არ იგუ­ლის­ხმე­ბა." - წერს სა­სუ­ლი­ე­რო პირი.

myquiz