ალა პუგაჩოვამ ისრაელი შვილებთან ერთად დატოვა - სად გადაცხოვრდა მომღერალი ამჯერად? | Allnews.Ge

ალა პუგაჩოვამ ისრაელი შვილებთან ერთად დატოვა - სად გადაცხოვრდა მომღერალი ამჯერად?

ალა პუ­გა­ჩო­ვამ შვი­ლებ­თან - ლი­ზას­თან და ჰა­რის­თან ერ­თად ის­რა­ე­ლი და­ტო­ვა. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პუ­გა­ჩო­ვამ ქვე­ყა­ნა ბოლო დროს გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის პე­რი­ოდ­ში და­ტო­ვა. რუ­სუ­ლი მე­დი­ის ცნო­ბით, მომ­ღე­რა­ლი სა­ცხოვ­რებ­ლად კვიპ­როს­ში გა­და­ვი­და და იქ მი­ნი­მუმ ერთი წელი გეგ­მავს დარ­ჩე­ნას.

პუ­გა­ჩო­ვა კვიპ­რო­სის მო­ქა­ლა­ქეა. ჯერ კი­დევ 2017 წელს მომ­ღე­რალ­მა ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე 2-მი­ლი­ონ დო­ლარ­ზე მეტი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის ვილა იყი­და. უკ­რა­ი­ნა­ში ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ, პუ­გა­ჩო­ვას შვი­ლებ­მაც მი­ი­ღეს კვიპ­რო­სის პას­პორ­ტე­ბი.

სწო­რედ კვიპ­როს­ში ცხოვ­რობ­დნენ გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დი ალა პუ­გა­ჩო­ვა და მაქ­სიმ გალ­კი­ნი, შვი­ლებ­თან ერ­თად, მას შემ­დეგ რაც რუ­სე­თი და­ტო­ვეს. რამ­დე­ნი­მე თვე­ში კი ოჯა­ხი ის­რა­ელ­ში და­სახ­ლდა: იყი­დეს სა­სახ­ლე და ბავ­შვებ­მა ად­გი­ლობ­რივ სკო­ლა­ში და­ი­წყეს სი­ა­რუ­ლი. პუ­გა­ჩო­ვა და გალ­კი­ნი, თა­ვი­ანთ მო­მა­ვალს ის­რა­ელ­ში ხე­დავ­დნენ. მა­ში­ნაც კი, როცა ის­რა­ელ­სა და "ჰა­მასს" შო­რის ომი და­ი­წყო, ოჯა­ხი არ აპი­რებ­და ქვეყ­ნის და­ტო­ვე­ბას, თუმ­ცა რო­გორც ჩანს, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა შეც­ვა­ლეს.

"ჩვენ არ გან­ვი­ხი­ლავთ სად­მე წას­ვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას. აე­რო­პორ­ტი ღიაა, ავი­ა­კომ­პა­ნი­ე­ბი მოქ­მე­დე­ბენ სა­კუ­თა­რი რის­კის ქვეშ. მე და ალას გვინ­და მხა­რი და­ვუ­ჭი­როთ ის­რა­ე­ლელ ხალ­ხს", - თქვა გალ­კინ­მა მას შემ­დეგ, რაც ქვე­ყა­ნა­ში "ჰა­მა­სი" შე­იჭ­რა. ახლა თვი­თონ გას­ტრო­ლებ­ზეა: უც­ნო­ბია, დაბ­რუნ­დე­ბა ის­რა­ელ­ში თუ კვიპ­როს­ზე ოჯახს შე­უ­ერ­თდე­ბა.

myquiz