უყვარს ლობიო, ლობიანი, კალმახი - სალომე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო მენიუს კიდევ რა "საიდუმლოებს ამხელს" მისი შეფ-მზარეული კარენ ასატუროვი | Allnews.Ge

უყვარს ლობიო, ლობიანი, კალმახი - სალომე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო მენიუს კიდევ რა "საიდუმლოებს ამხელს" მისი შეფ-მზარეული კარენ ასატუროვი

"რო­გორც იტყვი­ან, პრე­ზი­დენ­ტე­ბი იც­ვლე­ბი­ან, მე კი ვრჩე­ბი - მე სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის შეფ-მზა­რე­უ­ლი ვარ. სა­კუ­თა­რი კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი არ­ხიც მაქვს. ქალ­ბა­ტო­ნი სა­ლო­მე ჩემ­თვის მე­ო­რე პრე­ზი­დენ­ტია, ვის­თა­ნაც მი­მუ­შა­ვია“, - ამ­ბობს კა­რენ ასა­ტუ­რო­ვი, რო­მე­ლიც კუ­ლი­ნა­რი­ულ გა­და­ცე­მა­ში, სა­კუ­თა­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ, სპე­ცი­ა­ლუ­რად სომ­ხე­თი­დან "მზი­ან სა­ქარ­თვე­ლო­ში“ ჩა­მო­სულ წამ­ყვან­თან ერ­თად სა­უბ­რობს. მათ დე­ზერ­ტი­რე­ბის ბა­ზა­რი მო­ი­ა­რეს, სა­ჭი­რო ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი შე­ი­ძი­ნეს და გა­და­ცე­მა­ში ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბი მო­ამ­ზა­დეს.

რო­გორც კა­რე­ნი აღ­ნიშ­ნავს, ის მუ­შა­ობს იმ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში, სა­დაც სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი სა­უზ­მობს, სა­დი­ლობს, ვახ­შმობს...

სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის საყ­ვა­რე­ლი კერ­ძე­ბის შე­სა­ხებ, ის წამ­ყვა­ნის შე­კი­თხვას პა­სუ­ხობს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტს ყვე­ლა­ზე მე­ტად ლო­ბიო უყ­ვარს, თა­ვი­სი ქარ­თუ­ლი სა­ნე­ლებ­ლე­ბით და ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბით გემ­რი­ე­ლად შე­ზა­ვე­ბუ­ლი; ასე­ვე ძა­ლი­ან უყ­ვარს კალ­მა­ხი, ლი­მო­ნით, ტარ­ხუ­ნით და ქარ­თუ­ლი სუ­ნე­ლე­ბით შე­კაზ­მუ­ლი.

ნა­ხეთ გა­და­ცე­მა სრუ­ლად

myquiz