სამოქალაქო აქტივისტის გზა - სამირა ბაირამოვას ბრძოლა საკუთარი თემის და ქვეყნის უფლებების დასაცავად | Allnews.Ge

სამოქალაქო აქტივისტის გზა - სამირა ბაირამოვას ბრძოლა საკუთარი თემის და ქვეყნის უფლებების დასაცავად

სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტი, იუ­რის­ტი, სო­ცი­ო­ლო­გი და ჟურ­ნა­ლის­ტი სა­მი­რა ბა­ი­რა­მო­ვა არა­ერ­თხელ გამ­ხდა­რა მუ­ქა­რი­სა და თავ­დას­ხმის ობი­ექ­ტი, პო­ლი­ტი­კუ­რად ან­გა­ჟი­რე­ბუ­ლი თუ პრო­რუ­სუ­ლი "ალტ-ინ­ფოს“ მხრი­დან. ერთ-ერთი ბოლო შემ­თხვე­ვა ოქ­ტომ­ბრის და­სა­წყის­ში მოხ­და, როცა სა­მი­რას სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლის კე­დელ­ზე უც­ნობ­მა პი­რებ­მა რუ­სე­თის დრო­შა, კარ­ზე კი ჯვა­რი და­უ­ხა­ტეს. ასე­ვე, შე­ღე­ბეს "შინ ევ­რო­პის­კენ" და ქალ­თა ძა­ლის სიმ­ბო­ლი­კე­ბი და მო­ი­პა­რეს ლოგო "გახ­სოვ­დეს აგ­ვის­ტოს ომი". "მე ხელს არ მიშ­ლის არ­ცერ­თი რე­ლი­გი­უ­რი სიმ­ბო­ლი­კა", - ასე უპა­სუ­ხა ვან­და­ლებს სა­მი­რამ და სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს რე­ა­გი­რე­ბის­კენ მო­უ­წო­და, თუმ­ცა უწყე­ბას სა­მი­რა ბა­ი­რა­მო­ვა არც კი გა­მო­უ­კი­თხია...

samira-bairamova1-41985-1697521116.jpg

2022 წლისს 14 მარტს სა­მი­რა ბა­ი­რა­მო­ვამ პრო­რუ­სუ­ლი "კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი მოძ­რა­ო­ბის“ მარ­ნე­უ­ლის ოფი­სის გარე ფა­სად­ზე უკ­რა­ი­ნი­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის დრო­შე­ბი და­ხა­ტა, რის შემ­დე­გაც მუ­ქა­რის სა­მიზ­ნე გახ­და. "ალტ-ინ­ფოს“ ხალ­ხი ჩა­მო­ვი­და მარ­ნე­ულ­ში და მე­მუქ­რე­ბი­ან, ორ დღეს მაძ­ლე­ვენ... სა­სა­ცი­ლო ისაა, რომ შე­ე­შა­ლათ მი­სა­მარ­თი და მი­ვიდ­ნენ "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბის“ ოფის­თან. თურ­მე ამ­ბო­ბენ, რომ მე საკ­რე­ბუ­ლოს დე­პუ­ტა­ტი ვარ. ვერ შე­მა­ში­ნებთ, სი­მარ­თლე გა­ი­მარ­ჯვებს“, - ყვე­ბო­და იმ­ჟა­მად სა­მი­რა. მან მომ­ხდარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ქარ­თვე­ლოს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­საც მი­მარ­თა, თუმ­ცა ამა­ოდ...

samira5-54142-1697521128.jpg

იყო ასე­თი შემ­თხვე­ვაც, როცა პრო­ევ­რო­პუ­ლი კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან შეხ­ვედ­რი­სას სა­მი­რა ევ­რო­კავ­ში­რის ფლა­ე­რებს არი­გებ­და, რის გა­მოც მას აგ­რე­სი­უ­ლი ჯგუ­ფე­ბი და­ესხნენ თავს და სი­ტყვი­ე­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ა­ყე­ნეს. "ქრის­ტი­ა­ნებ­თან სა­უბ­რის უფ­ლე­ბა არ გაქვს", - მი­მარ­თავ­დნენ მას კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი პარ­ტი­ი­სა და მარ­ნე­უ­ლის ეპარ­ქი­ის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი.ის ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი იყო, ვინც აზერ­ბა­ი­ჯა­ნულ თემ­ში ნა­ად­რე­ვი ქორ­წი­ნე­ბი­სა და ძა­ლა­დო­ბის შემ­თხვე­ვებ­ზე მუ­შა­ობ­და, "და­უ­პა­ტი­ჟე­ბე­ლი სტუმ­რე­ბი“ მას თავს ხში­რად შუ­ა­ღა­მით ახ­სე­ნებ­დნენ - თე­მი­დან ათე­უ­ლო­ბით ადა­მი­ა­ნი უვარ­დე­ბო­და სახ­ლში და გო­გო­ნას მათ მო­გე­რი­ე­ბა­ში ათენ­დე­ბო­და. იგი­ვე ხდე­ბო­და არ­ჩევ­ნე­ბის, თუ სხვა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი პრო­ცე­სე­ბის დროს - მუდ­მი­ვად უთ­ვალ­თვა­ლებ­დნენ, აში­ნებ­დნენ და ემუქ­რე­ბოდ­ნენ, მის ოჯახს აწუ­ხებ­დნენ...მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლაფ­რი­სა, ეს ძლი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი იცი­ნის და მე­უბ­ნე­ბა - "ვინ გა­ა­ჩე­რებს სა­მი­რას?!“

samira7-54484-1697521139.jpg

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, სა­ქარ­თვე­ლო ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბის კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მო­ლო­დინ­შია, რის­თვი­საც ევ­რო­კავ­ში­რის 12-პუნ­ქტი­ა­ნი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი­დან ერთ-ერთი თა­ვი­სუ­ფა­ლი, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი, პლუ­რა­ლის­ტუ­ლი მე­დი­ა­გა­რე­მოს უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად ზრუნ­ვაა. სა­მი­რა ბა­ი­რა­მო­ვა მი­იჩ­ნევს, რომ სხვა შემ­თხვე­ვა­ში, ზო­გა­დად, ქვე­ყა­ნა­ში თა­ვი­სუ­ფა­ლი, პლუ­რა­ლის­ტუ­ლი, კა­ნონ­ზე და ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა­ზე დამ­ყა­რე­ბუ­ლი, ევ­რო­პუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის თა­ნა­ზი­ა­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის აშე­ნე­ბა ძა­ლი­ან გაგ­ვი­ჭირ­დე­ბა. იხილეთ სრულად

myquiz