"გარეთ ვერ გავდივარ, მეშინია" - რას ჰყვება იერუსალიმში მცხოვრები ქართველი და რა განაცხადა ისრაელში საქართველოს ელჩმა? | Allnews.Ge

"გარეთ ვერ გავდივარ, მეშინია" - რას ჰყვება იერუსალიმში მცხოვრები ქართველი და რა განაცხადა ისრაელში საქართველოს ელჩმა?

ჩვე­ნი რეს­პონ­დენ­ტი ქეთი გო­გა­ვა 8 წე­ლია ის­რა­ელ­ში, კერ­ძოდ, იე­რუ­სა­ლიმ­ში ცხოვ­რობს. Ambebi.ge-მ ის­რა­ელ­ში, ტე­რო­რის­ტე­ბის თავ­დას­ხმის შემ­დეგ შექ­მნილ უმ­ძი­მეს ვი­თა­რე­ბა­ზე, 2 დღის წინ, მას­თან ინ­ტერ­ვიუ ჩა­წე­რა.

ქეთი დღეს ისევ დაგ­ვი­კავ­შირ­და, მისი თქმით, საკ­ვე­ბის სა­ყიდ­ლად გას­ვლის სა­შუ­ა­ლე­ბაც არ აქვს და სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბა­ზე ფიქ­რობს. ამის­თვის კი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას სთხოვს დახ­მა­რე­ბას.

ქეთი გო­გა­ვა:

- ძა­ლი­ან და­ძა­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­აა. გან­გა­შის ხმა ის­მის. ბევ­რს უნდა სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბა, მაგ­რამ ძა­ლი­ან გარ­თულ­და ყვე­ლა­ფე­რი, ბი­ლე­თე­ბი სა­შინ­ლად გაძ­ვირ­და. ახლა ამ­ბო­ბენ, რომ ფრე­ნე­ბიც შე­წყდე­ბა. სა­ში­ნე­ლე­ბაა, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ და­ნიშ­ნოს რე­ი­სე­ბი და გა­იყ­ვა­ნონ ხალ­ხი, ვიდ­რე უბე­დუ­რე­ბა არ მოხ­დე­ბა. დღეს აქაც და­ბომ­ბეს, მა­ინ­ტე­რე­სებს რა­ტომ არ გავ­ყვართ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას. მე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე ვარ.

ეს არ დამ­თავ­რდე­ბა ასე მარ­ტი­ვად, ყვე­ლას უნდა წა­მოს­ვლა. საკ­ვე­ბის სა­ყიდ­ლად ვერ გა­ვე­დი გა­რეთ, მე­ში­ნია. წყა­ლი მო­მი­ტა­ნა იმ ებ­რა­ელ­მა, ვის­თა­ნაც ვმუ­შა­ობ, მაგ­რამ მა­საც ისე ეში­ნო­და. თან არც წყა­ლი იყო მარ­კეტ­ში...

სხვა ქარ­თვე­ლე­ბიც შე­ში­ნე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, დაბ­რუ­ნე­ბას ფიქ­რო­ბენ, მაგ­რამ ბი­ლე­თებს ნა­ხუ­ლობ და სა­ში­ნე­ლი ფა­სე­ბი აქვს. სად აქვს ხალ­ხს იმის ფული, რომ ასე­თი გაზ­რდი­ლი ფა­სე­ბით ბი­ლე­თე­ბი იყი­დოს. სამი დღეა არ და­მი­ძი­ნია, იმის ში­შით, რომ ქვე­ყა­ნა­ში ტე­რო­რის­ტე­ბი არი­ან. გუ­შინ სამი და­ი­ჭი­რეს ქა­ლაქ მა­თა­ნი­ა­ში.

AMBEBI.GE სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს და­უ­კავ­შირ­და, მათი თქმით, ისი­ნი მუდ­მი­ვად ხაზ­ზე არი­ან, მუ­შა­ობს ცხე­ლი ხაზი. ცოტა ხნის წინ, გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა ის­რა­ელ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ელჩმა ლაშა ჟვა­ნი­ამ. იხილეთ სრულად

myquiz