"აქ მანქანებიც ვეღარ დადიან, ამ წუთებშიც წვიმს... არხში, სადაც წვიმის წყალი გროვდება, პატარა მილები ჩაყარეს და იჭედება" - რას ჰყვება სტიქიის ზონიდან მამუკა ღლონტი? | Allnews.Ge

"აქ მანქანებიც ვეღარ დადიან, ამ წუთებშიც წვიმს... არხში, სადაც წვიმის წყალი გროვდება, პატარა მილები ჩაყარეს და იჭედება" - რას ჰყვება სტიქიის ზონიდან მამუკა ღლონტი?

გუ­რი­ა­ში მო­სულ­მა ჭარბმა ნა­ლექ­მა მო­სახ­ლე­ო­ბას პრობ­ლე­მე­ბი შე­უქ­მნა. და­იტ­ბო­რა ეზო­ე­ბი, სახ­ლე­ბი. კაპ­რო­ვა­ნის ტე­რი­ტო­რი­აც წყლით გა­ივ­სო. ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, წუ­ხელ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მარ­თვის ცენ­ტრ 112-დან, სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხურ­ში 100-ზე მეტი შე­ტყო­ბი­ნე­ბაა შე­მო­სუ­ლი გუ­რი­ი­სა და აჭა­რის რე­გი­ო­ნე­ბი­დან.

ეზო და სახ­ლი პრო­დი­უ­სერ მა­მუ­კა ღლონ­ტსაც და­ეტ­ბო­რა. AMBEBI.GE მა­მუ­კა ღლონტს და­უ­კავ­შირ­და:

- ბოლო წლე­ბია, აქ ასე­თი დიდი წვი­მა სულ მო­დის. არხში, სა­დაც წვი­მის წყა­ლი გროვ­დე­ბა და შემ­დეგ ზღვა­ში ჩა­დის, მო­სახ­ლო­ე­ბამ გა­ა­კე­თა გა­და­სას­ვლე­ლე­ბი, თა­ვი­ანთ ნაკ­ვე­თე­ბამ­დე მი­სას­ვლე­ლე­ბი, ოღონდ, ჩა­ყა­რეს პა­ტა­რა მი­ლე­ბი, რომ­ლის გა­ჭედ­ვის შან­სი ბევ­რად დი­დია, ვიდ­რე დიდი მი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში. ამას სა­ხელ­მწი­ფომ ყუ­რა­დღე­ბა არ მი­აქ­ცია, არ აუკ­რძა­ლა, რომ ასე­თი რამ არ გა­ე­კე­თე­ბი­ნათ, არ გა­ა­კე­თა მო­ნი­ტო­რინ­გი და არც დღემ­დე აკე­თებს ამას. ამ ყვე­ლა­ფერ­მა გა­მო­იწ­ვია ის, რომ წვი­მის წყა­ლი აღარ მი­დის არ­სად და დგე­ბა, ტე­რი­ტო­რია იტ­ბო­რე­ბა. კაპ­რო­ვანს კი­დევ არა უშავს, ოდ­ნავ შე­მაღ­ლე­ბულ­ზეა, ურეკ­ში მან­ქა­ნე­ბიც ვერ და­დი­ან, ამ წუ­თა­საც წვიმს. ურეკ­ში წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რამ­დე­ნი დამ­სვე­ნე­ბე­ლია, სად უნდა წა­ვიდ­ნენ?!.

- თქვენ­თან ასე­თი შემ­თხვე­ვა პირ­ვე­ლა­დაა?

- ჩემ­თან ისე­თი შემ­თხვე­ვა, რომ სახ­ლში წყა­ლი შე­სუ­ლი­ყო, პირ­ვე­ლა­დაა. სხვა შემ­თხვე­ვა­ში დგე­ბა ხოლ­მე, მაგ­რამ ჩქა­რა გა­დის. არხი ადრე მუ­შა­ობ­და, წყა­ლი იქ ჩა­დი­ო­და. მაგ­რამ თუ სტი­ქი­აა, რა თქმა უნდა, ჩა­კე­ტავს და და­იტ­ბო­რე­ბა.

- წყა­ლი ყვე­ლა კო­ტე­ჯში შე­ვი­და?

- ჩემ­თან ერთ კო­ტე­ჯში, მაგ­რამ ახლა და­მი­რე­კეს, კაპ­რო­ვან­ში ბევ­რგან არის შე­სუ­ლი... ამ არ­ხის ამოვ­სე­ბას აპი­რებ­დნენ, რომ ნაკ­ვე­თე­ბი გა­ე­კე­თე­ბი­ნათ. ეგ რომ შე­მო­მით­ვა­ლეს, ვუ­თხა­რი, რომ არ ამო­გავ­სე­ბი­ნებთ-თქო. სა­ხელ­მწი­ფომ ამას უნდა მი­ხე­დოს, არხი გაწ­მინ­დოს და რო­გორც წე­სია, ისე გა­კეთ­დეს ეს არ­ხე­ბი. არის ბე­ტო­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მი­ლე­ბი, მომრგვა­ლე­ბუ­ლი, რომ­ლიც უნდა ჩა­დონ, რომ წყალ­მა თა­ვი­სუფ­ლად ია­როს. არა­და, აქ სულ ასე იქ­ნე­ბა... ამი­ტომ, უნდა მი­ხე­დონ.

myquiz