ძლიერი წვიმა, სეტყვა და ქარი - გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას კვლავ აფრთხილებს | Allnews.Ge

ძლიერი წვიმა, სეტყვა და ქარი - გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას კვლავ აფრთხილებს

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო მო­სახ­ლე­ო­ბას აფრ­თხი­ლებს და ავ­რცე­ლებს გან­ცხა­დე­ბას, სა­დაც ნათ­ქვა­მია, რომ დღეს, 30 აგ­ვის­ტოს, დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რამ­დე აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში რა­ი­ო­ნებ­ში ზო­გან ძლი­ე­რი წვი­მის, სე­ტყვი­სა და ქა­რის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა.

"30 აგ­ვის­ტოს დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რამ­დე აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს აღ­მო­სავ­ლეთ რა­ი­ო­ნებ­ში ნარ­ჩუნ­დე­ბა ზო­გან ძლი­ე­რი წვი­მის, სე­ტყვის და ქა­რის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რა­მაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ის მდი­ნა­რე­ებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია წყლის დო­ნე­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრულ-ღვარ­ცო­ფუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს", - ნათ­ქვა­მია გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz