როდის აგრილდება საქართველოში - უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი | Allnews.Ge

როდის აგრილდება საქართველოში - უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი

მიმ­დი­ნა­რე კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა გა­სულ კვი­რას­თან შე­და­რე­ბით 2-3◦C-ით და­იკ­ლებს, თუმ­ცა ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რია კვლავ რჩე­ბა თბუ­რი ტალ­ღის ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ავ­რცე­ლებს.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, ცალ­კე­ულ დღე­ებ­ში და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს დაბ­ლობ­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ შე­საძ­ლე­ბე­ლია 34◦C, 36◦C, აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს ბარ­ში კი 35◦C, 37◦C-ს მი­აღ­წი­ოს.

"ქვეყ­ნის მთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში დღის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რა 31◦C, 36◦C, მა­ღალმთა­ში 26◦C, 31◦C-მდე მო­ი­მა­ტებს.

მო­სა­ლოდ­ნე­ლი მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რე­ბი ტყის ხან­ძრე­ბი­სა და მყინ­ვა­რე­ბის დნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბის ხელ­შემ­წყობ პი­რო­ბებს წარ­მო­ად­გენს“,- აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz