როდიდან გამოიდარებს საქართველოში: სვეტლანა ნიორაძის პროგნოზი | Allnews.Ge

როდიდან გამოიდარებს საქართველოში: სვეტლანა ნიორაძის პროგნოზი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხვა­ლი­დან გა­მო­ი­და­რებს, თუმ­ცა 17 ივ­ლი­სი­დან კვლავ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მცი­რე წვი­მა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ამის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE-ს გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ჰიდ­რო-მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზე­ბის სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­როს­მა სვეტ­ლა­ნა ნი­ო­რა­ძემ გა­ნუ­ცხა­და.

მან ასე­ვე გან­მარ­ტა, რომ ჯერ­ჯე­რო­ბით მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა ქვე­ყა­ნა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლი არ არის. რაც შე­ე­ხე­ბა მიმ­დი­ნა­რე უა­მინ­დო­ბას, რო­გორც ნი­ო­რა­ძე აღ­ნიშ­ნავს, ეს ქვე­ყა­ნა­ში ცივი ჰა­ე­რის მა­სე­ბის შე­მოს­ვლით იყო გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი.

"დღეს, 11 ივ­ლისს შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა ამინ­დის არა­ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბი, უფრო და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. თუმ­ცა დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან წვი­მის ინ­ტენ­სი­ვო­ბა იკ­ლებს. ისეთ ინ­ტენ­სი­ვო­ბით აღარ იწ­ვი­მებს, რო­გორც გუ­შინ და წუ­ხელ. ასე­ვე აღარ ვე­ლო­დე­ბით ასე­თი სიძ­ლი­ე­რის ქარს.

ხვა­ლი­დან მთელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­მო­ი­და­რებს, მათ შო­რის ზღვის­პი­რეთ­ში. უმე­ტე­სად უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა. ტემ­პე­რა­ტუ­რაც ნელ-ნელა მო­ი­მა­ტებს, ჯერ ძა­ლი­ან არ და­ცხე­ბა, მაგ­რამ 30 გრა­დუს­ზე მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რას ვე­ლო­დე­ბით, რო­გორც აღ­მო­სავ­ლეთ ისე და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ეს უნა­ლე­ქო ამინ­დი შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა 16 ივ­ლი­სამ­დე. 17-ში ისევ ხან­მოკ­ლე წვი­მაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

ისეთ სე­რი­ო­ზულ შე­მოჭ­რას ცივი მა­სე­ბის, რაც ახლა გვქონ­და, არ ვე­ლო­დე­ბით. გუ­შინ და გუ­შინ­წინ უა­მინ­დო­ბის შე­სა­ხებ ვი­ცო­დით უკვე. გუ­შინ საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზუ­ლი გა­უ­ა­რე­სე­ბა გვქონ­და ამინ­დის" - ამ­ბობს სვეტ­ლა­ნა ნი­ო­რა­ძე.

myquiz