სასამართლოს გადაწყვეტილება- ახალციხის კლინიკა "იმედის“ ექთნის, მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე ექიმს და კიდევ 2 პირს პატიმრობა მიესაჯათ | Allnews.Ge

სასამართლოს გადაწყვეტილება- ახალციხის კლინიკა "იმედის“ ექთნის, მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე ექიმს და კიდევ 2 პირს პატიმრობა მიესაჯათ

ახალ­ცი­ხის კლი­ნი­კა "იმე­დის“ ექთ­ნის, მეგი ბაქ­რა­ძის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის საქ­მე­ზე პი­რა­დი მო­ტი­ვით ცრუ ჩვე­ნე­ბის მი­ცე­მა­ში ამა­ვე კლი­ნი­კის ბრალ­დე­ბუ­ლი ექი­მი, ვი­ო­ლე­ტა ინა­სა­რი­ძე და კი­დევ ორი პირი - თეა გზი­რიშ­ვი­ლი და ბექა ლი­პარ­ტე­ლი­ა­ნი თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ დამ­ნა­შა­ვედ ცნო.

ვი­ო­ლე­ტა ინა­სა­რი­ძე და თეა გზი­რიშ­ვი­ლი სა­სა­მარ­თლოს სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში­ვე აიყ­ვა­ნეს. რაც შე­ე­ხე­ბა ბექა ლი­პარ­ტე­ლი­ანს, ის გა­ნა­ჩე­ნის გა­მო­ცხა­დე­ბას არ დას­წრე­ბია.

მო­სა­მარ­თლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, თეა გზი­რიშ­ვილს 2 წელი და 6 თვე, ვი­ო­ლე­ტა ინა­სა­რი­ძე­სა და ბექა ლი­პარ­ტე­ლი­ანს კი, 3-3 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­უ­სა­ჯა.

სა­მი­ვე მათ­განს აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით 3000-3000-ლა­რი­ა­ნი გი­რაო ჰქონ­დათ შე­ფარ­დე­ბუ­ლი.

ცნო­ბის­თვის, მეგი ბაქ­რა­ძის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის საქ­მე­ზე "ახალ­ცი­ხის კლი­ნი­კა იმე­დის“ 2 ექიმ­სა და ერთ ექთანს ბრალ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 370-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლით ჰქონ­დათ წარ­დგე­ნი­ლი, რაც მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბი­სათ­ვის ხე­ლის შეშ­ლას გუ­ლის­ხმობს, რაც გა­მო­ი­ხა­ტა გა­მო­ძი­ე­ბის დროს გა­მო­სა­კი­თხი პი­რის მიერ ცრუ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბით, ჩა­დე­ნი­ლი სხვა პი­რა­დი მო­ტი­ვით.

წარ­დგე­ნი­ლი ბრალ­დე­ბა 2-დან 6-წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ახალ­ცი­ხის კლი­ნი­კა "იმე­დის“ ექთ­ნის, მეგი ბაქ­რა­ძის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის საქ­მე­ზე პი­რა­დი მო­ტი­ვით ცრუ ჩვე­ნე­ბის მი­ცე­მა­ში ამა­ვე კლი­ნი­კის ბრალ­დე­ბუ­ლი ექი­მი, ვი­ო­ლე­ტა ინა­სა­რი­ძე და კი­დევ ორი პირი - თეა გზი­რიშ­ვი­ლი და ბექა ლი­პარ­ტე­ლი­ა­ნი თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ დამ­ნა­შა­ვედ ცნო.

ვი­ო­ლე­ტა ინა­სა­რი­ძე და თეა გზი­რიშ­ვი­ლი სა­სა­მარ­თლოს სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში­ვე აიყ­ვა­ნეს. რაც შე­ე­ხე­ბა ბექა ლი­პარ­ტე­ლი­ანს, ის გა­ნა­ჩე­ნის გა­მო­ცხა­დე­ბას არ დას­წრე­ბია.

მო­სა­მარ­თლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, თეა გზი­რიშ­ვილს 2 წელი და 6 თვე, ვი­ო­ლე­ტა ინა­სა­რი­ძე­სა და ბექა ლი­პარ­ტე­ლი­ანს კი, 3-3 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­უ­სა­ჯა.

სა­მი­ვე მათ­განს აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით 3000-3000-ლა­რი­ა­ნი გი­რაო ჰქონ­დათ შე­ფარ­დე­ბუ­ლი.

წარ­დგე­ნი­ლი ბრალ­დე­ბა 2-დან 6-წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

შე­გახ­სე­ნებთ, ვი­ო­ლე­ტა ინა­სა­რი­ძე არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც 2021 წლის 18 მარტს, როცა მეგი ბაქ­რა­ძე ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის შემ­დეგ ცუ­დად გახ­და, ახალ­გაზ­რდა ქა­ლის­თვის დახ­მა­რე­ბა უნდა აღ­მო­ე­ჩი­ნა.

პრო­კუ­რა­ტუ­რის მტკი­ცე­ბით, კო­ვიდ 19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის გა­კე­თე­ბის შემ­დეგ, ვი­ო­ლე­ტა ინა­სა­რი­ძემ მეგი ბაქ­რა­ძე სი­ცო­ცხლის­თვის სა­შიშ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ნახა, ის ვალ­დე­ბუ­ლი იყო მის­თვის შე­სა­ბა­მი­სი მკურ­ნა­ლო­ბა და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ ჩა­ე­ტა­რე­ბი­ნა, თუმ­ცა, არა­სა­პა­ტიო მი­ზე­ზით ექთანს სა­თა­ნა­დო პირ­ვე­ლა­დი სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბა არ გა­უ­წია და კლი­ნი­კის ტე­რი­ტო­რია და­ტო­ვა.

myquiz