რუსული თვითმფრინავის ჩამოფრენის გასაპროტესტებლად აეროპორტთან მიმდინარე აქციაზე რამდენიმე ადამიანი დააკავეს | Allnews.Ge

რუსული თვითმფრინავის ჩამოფრენის გასაპროტესტებლად აეროპორტთან მიმდინარე აქციაზე რამდენიმე ადამიანი დააკავეს

რუ­სეთ­თან პირ­და­პი­რი ფრე­ნე­ბის აღ­დგე­ნის შემ­დეგ პირ­ვე­ლი რუსი თვითმფი­ნა­ვი თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტში უკვე ჩა­მოფ­რინ­და. პა­რა­ლე­ლუ­რად, აე­რო­პორ­ტის შე­სას­ვლელ­თან ამის გა­საპ­რო­ტეს­ტებ­ლად მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი შე­იკ­რიბ­ნენ. ისი­ნი მოს­კო­ვი-თბი­ლი­სის რე­ი­სის მგზავ­რებს საპ­რო­ტეს­ტო ბა­ნე­რე­ბით შეხ­ვდნენ. აე­რო­პორტთან, სა­დაც საპ­რო­ტეტ­სო აქ­ცია მიმ­დი­ნა­რო­ებს, უსაფრ­თხო­ე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ზო­მე­ბია მი­ღე­ბუ­ლი - შე­იმ­ჩნე­ვა პო­ლი­ცი­ის უპ­რე­ცე­დენ­ტო მო­ბი­ლი­ზე­ბაა. რკი­ნის ბა­რი­კა­დე­ბით გა­და­კე­ტე­ლია აერ­პორ­ტამ­დე მი­სას­ვლე­ლიც.

მოხ­და აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლებ­სა და სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებს შო­რის მცი­რე შეხ­ლა-შე­მო­ლა, რის შემ­დე­გაც რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ა­ნი და­ა­კა­ვეს. ტე­რი­ტო­რი­ი­დან გა­იყ­ვა­ნეს "დრო­ას" ლი­დე­რი ელე­ნე ხოშ­ტა­რი­აც.

აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი რეს­პუბ­ლი­კის მო­ედ­ნი­დან აე­რო­პორ­ტამ­დე სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო მსვლე­ლო­ბით გა­ე­მარ­თნენ.

myquiz