"სიზმარი ალუდა ქეთელაურმა ნახა, მე არ მინახავს კაციჭამიობაზე სიზმარი" - რას აცხადებს ლევან ბერძენიშვილი მის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკაზე? | Allnews.Ge

"სიზმარი ალუდა ქეთელაურმა ნახა, მე არ მინახავს კაციჭამიობაზე სიზმარი" - რას აცხადებს ლევან ბერძენიშვილი მის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკაზე?

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და ფი­ლო­ლოგ ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლის ლექ­ცი­ი­დან კად­რე­ბი, სა­დაც ის ამ­ბობს: "ხევ­სუ­რე­ბი კლა­ვენ და ხელს ჭრი­ან ამ პო­ე­მებ­ში (გუ­ლის­ხმობს "ალუ­და ქე­თე­ლა­ურს).

რა­ტომ?

- უნდა ჩა­მო­კი­დონ. მაგ­რამ თა­ვი­დან? თა­ვი­დან რა­ტომ ჭრიდ­ნენ? შე­გახ­სე­ნებთ, თა­ვი­დან იმი­ტომ ჭრიდ­ნენ, რომ უნდა შე­ე­ჭა­მათ. იმი­ტომ რომ ომს, მტრო­ბას სხვა გა­მარ­თლე­ბა არ აქვს, გარ­და იმი­სა, რომ ადა­მი­ა­ნი კვე­ბი­თი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის მქო­ნე არ­სე­ბაა“.

ლექ­ცი­ი­დან ამ ნა­წილს სა­ზო­გა­დო­ბის ნა­წი­ლის მხრი­დან კრი­ტი­კა მოჰ­ყვა.

გა­მოთ­ქმულ კრი­ტი­კას ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ასე პა­სუ­ხობს: - მა­პა­ტი­ეთ, მაგ­რამ წერა-კი­თხვა ვინც იცის, გა­ერ­კვე­ვა და უწიგ­ნურ ხალ­ხთან სა­ერ­თო არა­ფე­რი მაქვს. თუ ლექ­ცი­ას თა­ვი­დან ბო­ლომ­დე მო­უს­მე­ნენ, გა­ერ­კვე­ვი­ან.

ჯერ ერთი, ეგ ამ­ბა­ვი ჩემ­თან კი არა, შე­კი­თხვა არის ვაჟა ფშა­ვე­ლას­თან. სიზ­მა­რი ალუ­და ქე­თე­ლა­ურ­მა ნახა, მე არ მი­ნა­ხავს კა­ცი­ჭა­მი­ო­ბა­ზე სიზ­მა­რი... ამ ყვე­ლა­ფერს წიგ­ნის წა­კი­თხვა უნდა. წა­ი­კი­თხეთ სტა­ტია ვრცლად: "ბო­ლოს და ბო­ლოს, ვინ არის და რა უნდა ამ კაცს?" რო­გორც ხევ­სუ­რი, ბა­ტო­ნი ლე­ვა­ნის­გან ვი­თხოვ სა­მეც­ნი­ე­რო არ­გუ­მენ­ტა­ცი­ას, ან სა­ჯა­როდ ბო­დი­შის მოხ­დას!"

myquiz