ძლიერი წვიმა, ელჭექი, სეტყვა - საქართველოში დღეიდან ამინდი გაუარესდება: როდის გამოიდარებს? - უახლოესი დღეების პროგნოზი | Allnews.Ge

ძლიერი წვიმა, ელჭექი, სეტყვა - საქართველოში დღეიდან ამინდი გაუარესდება: როდის გამოიდარებს? - უახლოესი დღეების პროგნოზი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში 25 აპ­რი­ლის დი­ლამ­დე წვი­მაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ამის შე­სა­ხებ გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­შია ნათ­ქვა­მი.

კონ­კრე­ტუ­ლად, 23 აპ­რილს დღის ბო­ლო­დან აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ან და მა­ღალმთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში, ხოლო 24 აპ­რილს დღის ბო­ლო­დან და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­შიც 25 აპ­რი­ლის დი­ლამ­დე მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წვი­მა, ზო­გან ძლი­ე­რი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ელ­ჭე­ქი და სე­ტყვა.

"მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ძლი­ერ­მა ნა­ლე­ქებ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყლის დო­ნე­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა-გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა, ხოლო მა­ღალმთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში ზო­გან ზვა­ვე­ბის ფორ­მი­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს", - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz