"ეს არის ყველაზე ძველი ქანები ამიერკავკასიაში. 600 მილიონი წლისაა...სად ეტენებოდით ამ მიწის ჩიჩქვნით" - რას წერს თეა გოდოლაძე რიკოთის უღელტეხილის შესახებ | Allnews.Ge

"ეს არის ყველაზე ძველი ქანები ამიერკავკასიაში. 600 მილიონი წლისაა...სად ეტენებოდით ამ მიწის ჩიჩქვნით" - რას წერს თეა გოდოლაძე რიკოთის უღელტეხილის შესახებ

რი­კო­თის უღელ­ტე­ხილ­ზე დღეს მი­წის მასა ჩა­მო­ი­შა­ლა და გზის სა­ვა­ლი ნა­წი­ლი ჩა­კე­ტი­ლია. ამ დრო­ის­თვის გზის გაწ­მენ­დის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

უღელ­ტე­ხილ­ზე მიმ­დი­ნა­რე გე­ო­ლო­გი­ურ პრო­ცეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით დე­და­მი­წის შემ­სწავ­ლელ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ინ­სტი­ტუ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი თეა გო­დო­ლა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს.

"რი­კო­თის მო­ნაკ­ვე­თი მი­ე­კუთ­ვნე­ბა ძი­რუ­ლას მა­სივს. ძი­რუ­ლა არის ყვე­ლა­ზე ძვე­ლი ქა­ნე­ბი ამი­ერ­კავ­კა­სი­ა­ში. 600 მი­ლი­ო­ნი წლი­საა, აპა­ლა­ჩებ­ზე ძვე­ლია. აპა­ლა­ჩე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ეს გა­დაძ­ვე­ლე­ბუ­ლი, მე­ტა­მორ­ფუ­ლი ქა­ნე­ბი, და­მა­ტე­ბით კი­დევ გა­ნიც­დის აქ­ტი­ურ დე­ფორ­მა­ცი­ას, და­ნა­ო­ჭე­ბას, აზე­ვე­ბას!

აშ­ლი­ლია ქა­ნე­ბიო დას­კვნებ­ში, მა­გი­ტომ წე­რენ. არა, სად ეტე­ნე­ბო­დით ამ მი­წის ჩიჩ­ქვნით ერთი გა­მა­გე­ბი­ნეთ რა!

დას­კვნა, ის ჩი­ნუ­რი კომ­პა­ნია, აზ­რზე არ იყო, რას აკე­თებ­და. რის შე­სა­ხე­ბაც ად­რეც გაგ­ვაფრ­თხი­ლეს. თვითსტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ის­კენ მი­დის ახლა სის­ტე­მა, თქვენ ჭკუ­ა­ზე არ გა­ი­ა­როს რა", - წერს გო­დო­ლა­ძე.

myquiz