აჭარაში ძლიერი ქარის შედეგად, ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო სამი დაშავდა - რას ჰყვებიან ადგილობრივი მცხოვრებლები | Allnews.Ge

აჭარაში ძლიერი ქარის შედეგად, ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო სამი დაშავდა - რას ჰყვებიან ადგილობრივი მცხოვრებლები

აჭა­რა­ში ძლი­ე­რი ქა­რის გამო გა­მოწ­ვე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის შე­დე­გად, ერთი ადა­მი­ა­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა, ხოლო სამი და­შავ­და.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ქო­ბუ­ლეთ­ში ძლი­ე­რი ქა­რის შე­დე­გად, მსუ­ბუქ ავ­ტო­მო­ბილს ხე და­ე­ცა, რის შე­დე­გა­დაც ერთი ადა­მი­ა­ნი სას­წრა­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის ბრი­გა­დას უკვე გარ­დაც­ვლი­ლი დახ­ვდა.

სამი ადა­მი­ა­ნი კი ბა­თუმ­ში და­შავ­და, მათ შო­რის ერთი არას­რულ­წლო­ვა­ნია.

“ერთ ქალს შუშა და­ე­ცა, ასე­ვე ჯი­ხუ­რი გა­დაბ­რუნ­და და მე­ო­რე ადა­მი­ა­ნიც და­შავ­და, ისიც კლი­ნი­კა­შია გა­დაყ­ვა­ნი­ლი. 17 წლის ბიჭი კი დე­და­თა და ბავ­შვთა სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრში იმ­ყო­ფე­ბა”, - გა­ნა­ცხა­და ერთ-ერ­თმა ად­გი­ლობ­რივ­მა.

ბა­თუმ­ში ძლი­ე­რი ქა­რის გამო, სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხურ­ში ათე­უ­ლო­ბით შე­ტყო­ბი­ნე­ბა შე­ვი­და. რო­გორც უწყე­ბა­ში “ინ­ტერპრეს­ნი­უსს” გა­ნუ­ცხა­დეს, შე­ტყო­ბი­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად მე­ხან­ძრე - მაშ­ვე­ლე­ბი რე­ა­გი­რე­ბას ახ­დე­ნენ.

ბა­თუ­მის მე­რი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ძლი­ერ­მა ქარ­მა ქა­ლა­ქის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე რამ­დე­ნი­მე ხე მოგ­ლი­ჯა, ასე­ვე ბა­თუ­მი­სა და მა­ხინ­ჯა­უ­რის და­მა­კავ­ში­რე­ბელ ცენ­ტრა­ლურ სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზა­ზე მოძ­რა­ო­ბა შე­ფერ­ხე­ბუ­ლია, აღ­ნიშ­ნულ მო­ნაკ­ვეთ­ზე ელექტრო­გა­დამ­ცე­მი ბო­ძე­ბი არის და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი.

“ძლი­ერ­მა ქარ­მა ბა­თუ­მი სხვა­დას­ხვა ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ ერ­თე­უ­ლებ­ში პრობ­ლე­მე­ბი შექ­მნა. სკვე­რებ­ში, პარ­კებ­სა და ქუ­ჩებ­ში ხე­ე­ბი წა­იქ­ცა. გამ­წვა­ნე­ბის სამ­სა­ხუ­რი სა­ლიკ­ვი­და­ციო სა­მუ­შა­ო­ებს ახორ­ცი­ე­ლებს. რამ­დე­ნი­მე მი­სა­მარ­თზე სა­ხუ­რა­ვე­ბის გა­დახ­დის ფაქ­ტე­ბიც და­ფიქ­სირ­და, ად­გილ­ზე მე­რი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მი­ვიდ­ნენ. ელექტრო გა­დამ­ცე­მი ბო­ძე­ბი და სა­დე­ბი და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლია, შე­ფერ­ხე­ბუ­ლია ბა­თუ­მის მთა­ვარ შე­მო­სას­ვლელ­ში მოძ­რა­ო­ბა, თა­მა­რის მე­ფის გამ­ზირ­ზე ელექტრო ბო­ძე­ბი არის წაქ­ცე­უ­ლი”,- გა­ნა­ცხა­დეს ბა­თუ­მის მე­რი­ა­ში

ამას­თან, ძლი­ე­რი ქა­რის გამო, ბა­თუ­მის მთა­ვარ სტა­დი­ონ­თან პარ­კინგზე ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბიც და­ზი­ან­და. მან­ქა­ნებს რკი­ნის კონ­სტრუქ­ცია და­ე­ცა.

myquiz