ანეკდოტი, რომლის გამოც ახალგაზრდა კაცს რუსეთში 3-წლიანი პატიმრობა ემუქრება | Allnews.Ge

ანეკდოტი, რომლის გამოც ახალგაზრდა კაცს რუსეთში 3-წლიანი პატიმრობა ემუქრება

რი­ა­ზა­ნის რე­გი­ო­ნის მცხოვ­რებ ვა­სილ ბოლ­შა­კოვს და­ტუ­სა­ღე­ბა ანეკ­დო­ტის გამო ემუქ­რე­ბა. BBC-ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მისი სახ­ლი უკვე გა­ჩხრი­კეს და კაცს, რო­მე­ლიც რუ­სე­თი­დან ოჯახ­თან ერ­თად სა­მუ­და­მოდ წას­ვლას აპი­რებ­და, ახლა პას­პორ­ტი ჩა­მორ­თმე­უ­ლი აქვს.

"- სერ­გეი, რა­ტომ ვი­ხევთ ხერ­სო­ნი­დან?

- ვა­ლო­დია, თქვენ ხომ თა­ვად ბრძა­ნეთ უკ­რა­ი­ნის გან­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ფა­შის­ტე­ბის­გან და ნა­ცის­ტე­ბი­სა­გან ..."

ეს გახ­ლავთ ანეკ­დო­ტი, რო­მე­ლივ 38 წლის კაც­მა, ქა­ლაქ კა­სი­მო­ვი­დან, გა­სუ­ლი წლის ნო­ემ­ბრის და­სა­წყის­ში VKontakte-ზე და­წე­რა და რის გა­მოც მას სამი წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა ემუქ­რე­ბა. საქ­მე შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის დის­კრე­დი­ტა­ცი­ის მუხ­ლით აღიძ­რა. ად­ვო­კა­ტი ანას­ტა­სია ბუ­რა­კო­ვა ამ­ბობს, რომ ეს არ არის პირ­ვე­ლი სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე, რო­მე­ლიც პო­ლი­ტი­კურ ხუმ­რო­ბას მოჰ­ყვა რუ­სე­თის უახ­ლეს ის­ტო­რი­ა­ში.

128844775-onhrevspwlo-47963-1679038005.jpg

14 თე­ბერ­ვალს ბოლ­შა­კო­ვის სახ­ლი გა­ჩხრი­კეს. მას სამი მცი­რე­წლო­ვა­ნი შვი­ლი ჰყავს 2-დან 7 წლამ­დე ასა­კის, ის და მისი მე­უღ­ლე მე­ო­თხეს ელო­დე­ბი­ან.

სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მის აღ­ძვრის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის თა­რი­ღი სიმ­ბო­ლუ­რი აღ­მოჩ­ნდა: 2023 წლის 24 თე­ბერ­ვა­ლი.

სა­ჩი­ვა­რი ხუმ­რო­ბის გამოვა­სი­ლი ბოლ­შა­კო­ვი პროგ­რა­მის­ტი და კერ­ძო მე­წარ­მეა. მშობ­ლი­ურ კა­სი­მოვ­ში Lair time club - ს ფლობს, რო­მე­ლიც თი­ნე­ი­ჯე­რე­ბის და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ად­გი­ლია, სა­დაც თა­მა­შო­ბენ "მა­ფი­ას“ და სხვა სა­მა­გი­დო თა­მა­შებს, ოღონდ არა ფულ­ზე. კაცი ამ­ბობს, რომ კლუ­ბი­დან შე­მო­სა­ვა­ლი არ აქვს. ეს კი იმი­ტომ გა­ა­კე­თა, რომ ად­გი­ლობ­რი­ვი ახალ­გაზ­რდო­ბა, რო­მე­ლიც დიდი ოდე­ნო­ბით ალ­კოჰოლს მო­იხ­მარს, რა­ღა­ცით და­ე­კა­ვე­ბი­ნა.

ვა­სი­ლის თავ­გა­და­სა­ვა­ლი 2022 წლის გა­ზა­ფხულ­ზე და­ი­წყო. იმ­ჟა­მად პირ­ვე­ლად უჩივ­ლეს Vkontakte-ზე და­წე­რი­ლი კო­მენ­ტა­რის გამო, თუმ­ცა ცი­ხეს ჯა­რი­მით გა­და­ურ­ჩა. კი­დევ სამი სა­ჩი­ვა­რი შე­მოდ­გო­მა­ზე და­ი­წე­რა. კაცი ამ­ბობს, რომ პი­რა­დად არ იც­ნობს არ­ცერთ მომ­ჩი­ვანს. მისი ად­ვო­კა­ტი ან­დრეი კუ­რი­ატ­ნი­კო­ვი არ გა­მო­რი­ცხავს, ​​რომ ამ სა­ჩივ­რებ­ზეც, შე­საძ­ლოა, ახა­ლი სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე­ე­ბი აღიძ­რას.

myquiz