აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას ერთსაათიან ვადას აძლევენ - პროტესტანტთა 2 მოთხოვნა | Allnews.Ge

აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას ერთსაათიან ვადას აძლევენ - პროტესტანტთა 2 მოთხოვნა

ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტე­ბის მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ე­ბი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას 2 მო­თხოვ­ნით მი­მარ­თა­ვენ. მო­თხოვ­ნე­ბი პარ­ლა­მენ­ტთან მიმ­დი­ნა­რე აქ­ცი­ა­ზე "სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნებ­ლის“ ლი­დერ­მა გი­ორ­გი ვა­შა­ძემ გა­მო­ა­ცხა­და.

უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, ვა­შა­ძის გან­მარ­ტე­ბით, მო­თხოვ­ნე­ბი შემ­დე­გია: "და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­იხ­მოს "ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ" რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი პარ­ლა­მენ­ტი­დან და ყვე­ლა პირი, რო­მე­ლიც გუ­შინ უკა­ნო­ნოდ და­ა­პა­ტიმ­რეს, გა­თა­ვი­სუფ­ლდეს".

რო­გორც ვა­შა­ძემ აღ­ნიშ­ნა, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას მათი მო­თხოვ­ნე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად 1-სა­ა­თი­ან ვა­დას აძ­ლე­ვენ, ამ ვა­დის გას­ვლის შემ­დეგ კი სა­ზო­გა­დო­ე­ბას შემ­დგომ სა­მოქ­მე­დო ნა­ბი­ჯებს გა­აც­ნო­ბენ.

myquiz