პარლამენტთან აქციაზე ირაკლი კობახიძის ავტორობით გამოცემული წიგნები დაწვეს | Allnews.Ge

პარლამენტთან აქციაზე ირაკლი კობახიძის ავტორობით გამოცემული წიგნები დაწვეს

პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბას­თან აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" თავ­მჯდო­მა­რის, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის ავ­ტო­რო­ბით გა­მო­ცე­მუ­ლი წიგ­ნე­ბი დაწ­ვეს.

სტუ­დენ­ტე­ბი სკან­დი­რებ­დნენ: "მონა!", "მონა!". პა­რა­ლე­ლუ­რად, ის­მო­და შე­ძა­ხი­ლე­ბი: "არა რუ­სეთს, არა რუ­სულ კა­ნონს".

ცნო­ბის­თვის, ამ წუ­თებ­ში სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნოს­თან აქ­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ე.წ. უცხო­უ­რი აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექტს აპ­რო­ტეს­ტე­ბენ.

myquiz