უახლოესი დღეების პროგნოზი: რა ინფორმაციას ავრცელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო | Allnews.Ge

უახლოესი დღეების პროგნოზი: რა ინფორმაციას ავრცელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 7 მარ­ტამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა, მა­ღალმთა­ში თოვ­ლი, ზო­გან შე­საძ­ლე­ბე­ლია ძლი­ე­რი.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში ჰა­ე­რის მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რით გა­მოწ­ვე­ულ­მა თოვ­ლის ინ­ტერ­სი­ურ­მა დნო­ბამ და შე­საძ­ლო თან­დარ­თულ­მა ძლი­ერ­მა ნა­ლე­ქებ­მა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია წყლის დო­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, ხოლო მა­ღალმთი­ან ზო­ნებ­ში თოვ­ლის ზვა­ვე­ბის ფორ­მი­რე­ბა და მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

myquiz