რა ქონებას ფლობენ მამუკა მდინარაძე და მისი მეუღლე? | Allnews.Ge

რა ქონებას ფლობენ მამუკა მდინარაძე და მისი მეუღლე?

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ერთ-ერ­თმა ლი­დე­რი მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე თით­ქმის ყო­ველ­დღი­უ­რად ჩნდე­ბა სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ეთერ­ში. ის ერთ-ერ­თია იმ პო­ლი­ტი­კო­სებს შო­რის, რო­მე­ლიც ხში­რად ხდე­ბა კრი­ტი­კის ობი­ექ­ტი, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძეს­თან ერ­თად.

პო­ლი­ტი­კო­სი ერთ-ერ­თია კო­ლე­გე­ბი­დან, რო­მელ­საც "ბრენ­დუ­ლად" ჩაც­მა უყ­ვარს. ერთი წლის წინ, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსელ­ში მე­ტად პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­და, მდი­ნა­რა­ძის "გუ­ჩის“ ფირ­მის "ლო­ფე­რე­ბი", რომ­ლის ფა­სიც 895 დო­ლა­რია.

imagetools0-44064-1677664928.jpg

მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე წლე­ბია და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლია, მისი მე­უღ­ლე ნათია კუნ­ჭუ­ლი­აა. წყვილს ორი შვი­ლი - გუ­რა­მი და კატო ჰყავს. დე­პუ­ტა­ტი რვა წლით უფ­რო­სია მე­უღ­ლე­ზე.

ნა­თია კუნ­ჭუ­ლია სა­ჯა­რო უწყე­ბის თა­ნამ­შრო­მე­ლია. კერ­ძოდ, ქა­ლაქ თბი­ლი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის ა(ა)იპ მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი სერ­ვი­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტო­ში საქ­მის­წარ­მო­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სია...

300008826-5874179115943615-4131158554392756619-n-44025-1677664944.jpg

პო­ლი­ტი­კოს­მა ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცია ბო­ლოს 2023 წლის იან­ვარ­ში შე­ავ­სო. რო­გორც დო­კუ­მენ­ტში ვკი­თხუ­ლობთ, ნა­თია კუნ­ჭუ­ლია თი­ა­ნე­თის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ სი­მო­ნი­ა­ან­თხევ­ში 2022 წელს 6000 ლა­რად მი­წის ნაკ­ვე­თი შე­ი­ძი­ნა.

ასე­ვე მის მფლო­ბე­ლო­ბა­შია თბი­ლის­ში 119 კვ. მ. ბინა, ცინ­ცა­ძის ქუ­ჩა­ზე, რო­მე­ლიც 2008 წელს 170 000 ლა­რად შე­ი­ძი­ნა. დე­პუ­ტა­ტის მე­უღ­ლე ასე­ვე ფლობს 1509 კვ.მ მი­წის­ნაკ­ვეთს თი­ა­ნე­თის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ ხევ­სურთსო­ფელ­ში, რო­მელ­შიც 2021 წელს 9600 ლარი გა­და­ი­ხა­და. მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე უძ­რავ ქო­ნე­ბას არ ფლობს.

სა­მა­გი­ე­როდ პო­ლი­ტი­კო­სი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლია მხატ­ვორ­ბა­ზე. ლადო გუ­დი­აშ­ვი­ლის ნა­ხატ­ში (ფურ­ცელ­ზე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი, ფან­ქრით) 2010 წელს 2000 ლარი გა­და­ი­ხა­და. იხილეთ სრულად

myquiz