მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ნა­ლე­ქი, წვი­მა და თოვ­ლი - როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში? | Allnews.Ge

მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ნა­ლე­ქი, წვი­მა და თოვ­ლი - როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში?

1 მარტს, დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან 4 მარ­ტამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ნა­ლე­ქი, დაბ­ლობ­ში, ბარ­ში და მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში წვი­მის, მა­ღალ მთა­ში თოვ­ლის სა­ხით, ზო­გან ძი­რი­თა­დად ქვეყ­ნის და­სავ­ლეთ ნა­წილ­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია ძლი­ე­რი ნა­ლე­ქი.

ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ავ­რცე­ლებს.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში ჰა­ე­რის მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რით გა­მოწ­ვე­ულ­მა თოვ­ლის ინ­ტენ­სი­ურ­მა დნო­ბამ და შე­საძ­ლო თან­დარ­თულ­მა ძლი­ერ­მა ნა­ლე­ქებ­მა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია წყლის დო­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, ხოლო მა­ღალმთი­ან ზო­ნებ­ში თოვ­ლის ზვა­ვე­ბის ფორ­მი­რე­ბა და მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

myquiz