ბიძინა ივანიშვილი იუბილარია - ვინ როგორ ულოცავს "ქართული ოცნების" დამფუძნებელს 67-ე დაბადების დღეს? | Allnews.Ge

ბიძინა ივანიშვილი იუბილარია - ვინ როგორ ულოცავს "ქართული ოცნების" დამფუძნებელს 67-ე დაბადების დღეს?

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" დამ­ფუძვნებ­ლი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი დღეს იუ­ბი­ლა­რია, ის 67 წლის გახ­და. მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყო­ფი­ლი თა­ნა­გუნ­დე­ლე­ბის­გან, ასე­ვე ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბის­გან მი­ლოც­ვებს სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლით იღებს:

მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი მდი­ვა­ნი: "და­ბა­დე­ბის დღეს ვუ­ლო­ცავ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს, თა­ვის ქვე­ყა­ნა­ზე უზო­მოდ შეყ­ვა­რე­ბულ ადა­მი­ანს, უპ­რე­ცე­დენ­ტო მას­შტა­ბის ქველ­მოქ­მედს და მე­ცე­ნატს, ძა­ლი­ან მა­გარ ქარ­თველ კაცს, გა­მორ­ჩე­ულს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გო­ნი­ე­რე­ბით, შორ­სმჭვრე­ტე­ლო­ბით და თა­ვი­სი სამ­შობ­ლოს მი­მართ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი თავ­გან­წირ­ვით!“.

ელი­სო ბოლ­ქვა­ძე, “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” დე­პუ­ტა­ტი": ვუ­ლო­ცავ ბა­ტონ ბი­ძი­ნას დღე­ვან­დელ დღეს!ადა­მი­ან­მა" რო­მელ­მაც თა­ვი­სი ქვეყ­ნის კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი ღვაწ­ლი გა­წია!მად­ლო­ბა ყვე­ლაფ­რი­სათ­ვის!დი­დი­ხანს სი­ცო­ცხლე თქვენ

და­ვით მა­თი­კაშ­ვი­ლი, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" დე­პუ­ტა­ტი: დღეს თა­ვის სამ­შობ­ლო­ზე უზო­მოდ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი მე­ცე­ნა­ტის და ერის­კა­ცის ბა­ტონ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის და­ბა­დე­ბის დღეა! ღმერ­თმა დღეგ­რძე­ლო­ბა და გა­მარ­ჯვე­ბა არ მო­უ­შა­ლოს ჭეშ­მა­რიტ მა­მუ­ლიშ­ვილს

myquiz