"ეს ამბავი ნათესავებიდან გატყდაო, ვიღაცამ ეტყობა აცნობა პოლიციას" - სად და რა ვითარებაში დააკავეს ბადრი ესებუა | Allnews.Ge

"ეს ამბავი ნათესავებიდან გატყდაო, ვიღაცამ ეტყობა აცნობა პოლიციას" - სად და რა ვითარებაში დააკავეს ბადრი ესებუა

"კვი­რის პა­ლიტ­რის" ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ბად­რი ესე­ბუა სო­ფელ ჯი­ხაშ­კარ­ში, მისი ნა­თე­სა­ვე­ბის სახ­ლში და­ა­კა­ვეს. რო­გორც წყა­რო ყვე­ბა, ბად­რი ესე­ბუა ჯი­ქი­ე­ბის სახ­ლში იმა­ლე­ბო­და.

სწო­რედ იქ მი­ვი­და პო­ლი­ცია და ჩა­ტარ­და სპე­ცო­პე­რა­ცია. ამ დრომ­დე პო­ლი­ცი­ა­ში იმ­ყო­ფე­ბი­ან ჯი­ქი­ე­ბიც, შე­საძ­ლოა, მათ ინ­ფორ­მა­ცი­ის შე­უ­ტყო­ბი­ნებ­ლო­ბის­თვის ბრა­ლიც წა­უ­ყე­ნონ.

08022023-1138-1675841934-1675842287.33_REC.png

"გვე­ჯე" ( ომია) ჯი­ქი­ას სახ­ლში აიყ­ვა­ნეს ესე­ბუა. ცოტა შო­რე­უ­ლი ნა­თე­სა­ვია, რო­გორც ვიცი. სა­ღა­მოს იყო ეს სპე­ცო­პე­რა­ცია. მათ­თან რამ­დე­ნი ხანი იყო, ჯერ­ჯე­რო­ბით, ეს არ ვიცი. რო­გორც მი­თხრეს, და­კა­ვე­ბუ­ლია თვი­თონ ომია და მისი ცო­ლიც.

ისი­ნი წუ­ხელ­ვე წა­იყ­ვა­ნეს პო­ლი­ცი­ა­ში და ამ­ბო­ბენ, ედა­ვე­ბი­ან შე­უ­ტყო­ბი­ნებ­ლო­ბას. ომია გლე­ხი, პა­ტი­ო­სა­ნი კა­ცია. მისი ქა­ლიშ­ვი­ლიც ჩვენს სო­ფელ­შია გა­თხო­ვი­ლი. მათი სახ­ლი ისეთ ად­გი­ლას არის, რომ მე­ზობ­ლე­ბი, ახლო-მახ­ლო არა­ვინ ცხოვ­რობს. გან­მარ­ტო­ვე­ბუ­ლი ად­გი­ლია და ცოტა შორს. არის მყუდ­რო ად­გი­ლი. იმა­საც ამ­ბო­ბენ, ეს ამ­ბა­ვი ნა­თე­სა­ვე­ბი­დან გა­ტყდაო, ვი­ღა­ცამ ეტყო­ბა აც­ნო­ბა პო­ლი­ცი­ას.... გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz