"მე ვერაფერი გამტეხავს! ახლა გაბრაზების და ბრძოლის დროა!" - მიხეილ სააკაშვილი განცხადებას ავრცელებს | Allnews.Ge

"მე ვერაფერი გამტეხავს! ახლა გაბრაზების და ბრძოლის დროა!" - მიხეილ სააკაშვილი განცხადებას ავრცელებს

სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი აცხა­დებს, რომ ვე­რა­ფე­რი გა­ტეხს და ახლა "გაბ­რა­ზე­ბის და ბრძო­ლის“ დროა.

შე­სა­ბა­მი­სი გან­ცხა­დე­ბა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა “ფე­ის­ბუქ­ზე“ გა­ა­კე­თა მას შემ­დეგ, რაც ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ სა­სა­მარ­თლომ სას­ჯე­ლის გა­და­ვა­დე­ბის შე­სა­ხებ მისი ად­ვო­კა­ტე­ბის შუ­ამ­დგომ­ლო­ბა არ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლა.

"მე ვე­რა­ფე­რი გამ­ტე­ხავს! ახლა გაბ­რა­ზე­ბის და ბრძო­ლის დროა! ყვე­ლა ძა­ლის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის დროა! ჩვენ რუ­სეთ­ზე გა­და­სა­ცე­მი სა­ქარ­თვე­ლო არ გვაქვს!“,- წერს სა­ა­კაშ­ვი­ლი.

myquiz