როგორ ავიცილოთ თავიდან ინტერნეტზე დამოკიდებულება? | Allnews.Ge

როგორ ავიცილოთ თავიდან ინტერნეტზე დამოკიდებულება?

მკვლევარებმა გაარკვიეს, თუ როგორ ავიცილოთ თავიდან ინტერნეტდამოკიდებულება.

ექსპერტების აზრით, სწავლის მსურველების აქტიური და შეგნებული პოზიცია ხელს უწყობს ინტერნეტში სასარგებლო კონტენტის არჩევას და პროფესიული თვითიდენტურობის განვითარებას, ასევე იცავს ინტერნეტის ნეგატიური გამოყენებისგან.

მკვლევარები ხაზს უსვამენ ფაქტორების მნიშვნელობას, რომლებიც ხელს უწყობენ ინტერნეტის კონსტრუქციულ გამოყენებას სწავლისა და თვითგანვითარებისთვის. ექსპერტები აღნიშნავენ, თუ რა იწვევს ინტერნეტზე დამოკიდებულებას.

ხშირად მშობლები და მასწავლებლები არ აბრკოლებენ მოსწავლეებს შეესაბამებოდნენ მოთხოვნებს, რაც თავის მხრივ აძლიერებს ობიექტურ - პასიურ და დაქვემდებარებულ პოზიციას. ადამიანს სულ უფრო უძნელდება სოციალურ ცხოვრებაში საკუთარი თავის პოვნა.

ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი დამოკიდებულება გარე შეფასებებზე ზრდის ყველა სახის მანიპულაციის რისკს, რითაც სავსეა ინტერნეტი.

საჭიროა ახალგაზრდების დახმარება პრობლემების გადაჭრის გზების დამოუკიდებლად მოძიებაში და საკუთარი თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში.

myquiz