ვინ არის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ბებიის მკვლელობის შეკვეთა ედება ბრალად - ახალი დეტალები საქმეზე | Allnews.Ge

ვინ არის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ბებიის მკვლელობის შეკვეთა ედება ბრალად - ახალი დეტალები საქმეზე

პო­ლი­ცი­ამ თბი­ლის­ში ოჯა­ხის წევ­რის გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მომ­ზა­დე­ბის ფაქ­ტზე ერთი პირი და­ა­კა­ვა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ავ­რცე­ლებს. უწყე­ბის ცნო­ბით, 25 წლის ახალ­გაზ­რდა ბე­ბი­ის მკვლე­ლო­ბის დაკ­ვე­თის გამო და­ა­კა­ვეს.

"გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ ბრალ­დე­ბულ­მა ან­გა­რე­ბის მო­ტი­ვით გა­ნიზ­რა­ხა სა­კუ­თა­რი ბე­ბი­ის - 1951 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ვ.ს.-ის შეკ­ვე­თით მკვლე­ლო­ბა. მას ამ მიზ­ნით და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი მკვლე­ლის­თვის უნდა გა­და­ე­ხა­და 150 000 აშშ დო­ლა­რი. ა.ს.-მ პირს, რო­მელ­საც უნდა შე­ეს­რუ­ლე­ბი­ნა მისი ბე­ბი­ის მკვლე­ლო­ბა, და­უ­სა­ხე­ლა მსხვერ­პლის სა­ხე­ლი ასა­კი, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი მი­სა­მარ­თი და ინ­ტერ­ნე­ტაპ­ლი­კა­ცი­ის მეშ­ვე­ო­ბით გა­უგ­ზავ­ნა ბე­ბი­ის ფო­ტო­სუ­რა­თი.ბრალ­დე­ბულ­მა და­ნა­შა­უ­ლის მომ­ზა­დე­ბის­თვის წი­ნას­წარ გა­დას­ცა გარ­კვე­უ­ლი თან­ხა, ხოლო შეკ­ვე­თის შეს­რუ­ლე­ბის შემ­დგომ დაჰ­პირ­და დარ­ჩე­ნი­ლი თან­ხის გა­დახ­დას. პო­ლი­ცი­ამ, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის, ასე­ვე, ფა­რუ­ლი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ღო­ნის­ძი­ე­ბის შე­დე­გად ა.ს. და­ა­კა­ვა. ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ, ან­გა­რე­ბით, შეკ­ვე­თით გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მომ­ზა­დე­ბის ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­ე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 18-109-ე მუხ­ლის „კ“ და „ნ“ ქვე­პუნ­ქტე­ბით“,- ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

bebia-b-h-1674984421.jpeg

და­ნა­შა­უ­ლი 16-დან 20 წლამ­დე ან უვა­დო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თან­ხა, რო­მე­ლიც შვი­ლიშ­ვილ­მა მდი­და­რი ბე­ბი­ის მო­საკ­ლა­ვად და­ქი­რა­ვე­ბულ ქი­ლერს გა­და­უ­ხა­და, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ბე­ბი­ას­ვე გა­მო­არ­თვა. 70 ათა­სი ლარი 26 წლის კაც­მა ოჯა­ხის წევ­რს რამ­დე­ნი­მე დღის წინ სთხო­ვა.

მი­ზე­ზი, რის გა­მოც კრი­მი­ნა­ლუ­რი პო­ლი­ცი­ის ყო­ფილ­მა თა­ნამ­შორ­მელ­მა ოჯა­ხის წევ­რი მო­საკ­ლა­ვად გა­ი­მე­ტა დი­დძა­ლი ქო­ნე­ბაა. სა­ვა­რა­უ­დოდ, გამ­ზრდე­ლი ბე­ბი­ის გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბის შემ­დეგ, ახალ­გაზ­რდა კაცი იმ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მი­სა­კუთ­რე­ბას ეც­დე­ბო­და, რო­მე­ლიც 72 წლის ქა­ლის სა­კუთ­რე­ბა­შია.

ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ შვი­ლიშ­ვი­ლის მიერ და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი მკვლე­ლი სა­მიზ­ნე ობი­ექტს ვა­კე­ში, "აქ­სი­სის" მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე უთ­ვალ­თვა­ლებ­და (სა­ცხოვ­რე­ბელ ად­გი­ლას).რო­გორც წყა­რო გვე­უბ­ნე­ბა, სა­უ­ბა­რია დი­დძალ ქო­ნე­ბა­ზე, რო­მელ­საც ბე­ბია შვი­ლიშ­ვილს მემ­კვიდ­რე­ო­ბით არ უტო­ვებ­და, მან კი ამ გზით სცა­და მისი ხელ­ში ჩაგ­დე­ბა. რო­გორც წყა­რო გვე­უბ­ნე­ბა, ბეწ­ვზე გა­დარ­ჩე­ნი­ლი თბი­ლი­სის ერთ-ერთი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რი და პრო­ფე­სო­რი ვა­ლენ­ტი­ნა საყ­ვა­რე­ლი­ძეა.

შვი­ლიშ­ვი­ლი კი, რო­მე­ლი ბე­ბი­ის მკვლე­ლო­ბის შეკ­ვე­თა­შია ბრალ­დე­ბუ­ლი, ალექ­სან­დრე საყ­ვა­რე­ლი­ძეა.

myquiz