რა არის აპოხტი და როგორ მზადდება აპოხტის ხინკალი? | Allnews.Ge

რა არის აპოხტი და როგორ მზადდება აპოხტის ხინკალი?

ჩვენ­ში დიდი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყვა ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის, ნი­კო­ლოზ აზ­ნა­უ­რაშ­ვი­ლის 2022 წლის 30 დე­კემ­ბე­რის ბრძა­ნე­ბას, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ძეგლის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა შემ­დეგ ობი­ექ­ტებს:

"ქარ­თუ­ლი ხორ­ბლის კულ­ტუ­რა: ტრა­დი­ცი­ე­ბი და რი­ტუ­ა­ლე­ბი“;"გე­ლა­თის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ტრა­დი­ცია“;"რთვლის ტრა­დი­ცია სა­ქარ­თვე­ლო­ში“;"მცხე­თუ­რი ღვე­ზე­ლის დამ­ზა­დე­ბის ტრა­დი­ცია და მისი კულ­ტუ­რუ­ლი კონ­ტექ­სტი“;"მეს­ხუ­რი სამ­ზა­რე­უ­ლო - აპოხ­ტის, წი­ბო­სა და აპოხ­ტის ხინ­კლის დამ­ზა­დე­ბი­სა და გა­მო­ყე­ნე­ბის ტრა­დი­ცია“;"ინ­ფექ­ცი­ურ და­ა­ვა­დე­ბა "ბა­ტო­ნებ­თან“ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი რი­ტუ­ა­ლუ­რი ქმე­დე­ბე­ბი, სიმ­ღე­რა და წეს-ჩვე­უ­ლე­ბე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში“.

ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წი­ლის ხუმ­რო­ბის სა­გა­ნად იქცა მცხე­თუ­რი ღვე­ზე­ლის და "ბა­ტო­ნე­ბის" რი­ტუ­ა­ლის ამ სი­ა­ში მოხ­ვედ­რა, თუმ­ცა აზ­რთა სხვა­დას­ხვა­ო­ბა ნამ­დვი­ლად არ გა­მო­უწ­ვე­ვია მერსხურ სამ­ზა­რე­უ­ლოს, რო­მე­ლიც და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის მა­ინ­ცდა­მა­ინც ცნო­ბი­ლი არ არის.

"მეს­ხუ­რი კუ­ლი­ნა­რი­აც ისე­თი­ვე ამო­უც­ნო­ბი და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია, რო­გორც მისი ეთ­ნოგ­რა­ფია. ამ მხა­რე­ში რამ­დენ­ჯერ­მე მო­მი­წია ჩას­ვლა და კი­დევ ბევ­რჯერ მო­ვი­ნა­ხუ­ლებ,“ - გვე­უბ­ნე­ბა გას­ტრო­ნო­მი­უ­ლი ტუ­რიზ­მის მრჩე­ვე­ლი, კონ­სულ­ტან­ტი ქეთი კვი­ჭი­ძე. ის Ambebi.ge-ს მეს­ხურ კერ­ძებ­ზე და მათი მომ­ზა­დე­ბის თა­ვი­სე­ბურ ტექ­ნო­ლო­გი­ა­ზე ესა­უბ­რე­ბა.

"რამ­დე­ნი­მე წლის წინ სო­ფელ ფო­კა­ში ჩა­ვე­დი და იქა­უ­რი რძის პრო­დუქ­ტე­ბით და­ვინ­ტე­რეს­დი. ჩემი ყუ­რა­დღე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით ყველ­მა მი­იქ­ცია, რად­გა­ნაც იქ, ალ­პურ ზო­ნა­ში ყვე­ლი კარ­გად ვარ­გდე­ბა და ობ­საც კარ­გად ინარ­ჩუ­ნებს. მეს­ხუ­რი ყვე­ლის სა­ხე­ო­ბე­ბია: დე­ლა­მუ­ტი (ჭყინ­ტი ყვე­ლი ახალ ამოყ­ვა­ნი­ლი), თელ­მუ­ზი (უმად ნამ­ზა­დი ყვე­ლი), სა­ყუ­ნე­ლი და ჩე­ჩი­ლი, რო­მე­ლიც გა­მორ­ჩე­უ­ლია“ - აღ­ნიშ­ნავს ქეთი.

მი­სი­ვე მო­ნა­თხრო­ბი­დან ვი­გებთ, რომ ძვე­ლად, როცა მეს­ხეთ­ში მა­რი­ლი ძნე­ლად მო­ი­პო­ვე­ბო­და, შე­სა­ბა­მი­სად, ყვე­ლის შე­ნახ­ვაც რთუ­ლი იყო, ამი­ტომ, მას ხარ­შავ­დნენ და თი­ხის ქოთ­ნებ­ში ინა­ხავ­დნენ.

chechili235-42454-1673447753.jpg

- ჩე­ჩი­ლი ყვე­ლი მეს­ხე­თის სი­ა­მა­ყეა და საკ­მა­ოდ რთუ­ლი მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი­ცაა. ახა­ლა­მოყ­ვა­ნილ ყველს ადუ­ღე­ბულ წყალ­ში დე­ბენ და ხარ­შა­ვენ, შემ­დეგ ცივ და ცხელ წყალ­ში ჩქარ-ჩქა­რა ატ­რი­ა­ლე­ბენ, თერ­მო­რე­გუ­ლი­რე­ბის ამ­გვა­რი ჩქა­რი პრო­ცე­დუ­რა ყველს ნელ-ნელა წვრილ ძა­ფე­ბად აქ­ცევს. ძა­ფე­ბი­ვით და­ძენ­ძილ ყველს ჭოგ­ზე გა­და­ფე­ნენ და ასე აშ­რო­ბენ. შემ­დეგ ფენა-ფენა თი­ხის ქო­თან­ში ჩა­ტე­ნი­ან, ზე­მო­დან ნა­ღებს მო­ას­ხა­მენ, მი­წა­ში ან ცივ ად­გი­ლას ინა­ხა­ვენ და მცი­რე ულუ­ფე­ბად მი­ირ­თმე­ვენ. რა­ტომ დას­ჭირ­დათ ყვე­ლის ძა­ფე­ბად ქცე­ვა და ამ­ხე­ლა შრო­მის გა­წე­ვა, ჩემ­თვის ამო­უც­ნო­ბი ხდე­ბა. ერ­თა­დერ­თი, ვერ­სია, რაც მაქვს, ესაა, ძა­ფე­ბად ქცე­უ­ლი ყვე­ლი კარ­გად შრე­ბა, კარ­გად ნი­ავ­დე­ბა და შე­სა­ნა­ხად ად­ვი­ლია. ასე­ვე ეკო­ნო­მი­უ­რია მისი ჭამა ცოტ-ცოტა და მცი­რე ულუ­ფე­ბად.

და­ვარ­გე­ბულ ყველ­ზე ინ­ფორ­მა­ცია გვი­ან­დე­ლი პე­რი­ო­დი­დან ჩნდე­ბა, როცა უკვე მა­რი­ლი დე­ფი­ცი­ტუ­რი აღარ იყო და მისი შე­ნახ­ვა გა­ცი­ლე­ბით გა­ად­ვილ­და.

- მეს­ხეთ­ში რძის პრო­დუქ­ტე­ბი­დან ძი­რი­თა­დი საკ­ვე­ბი რა იყო?

- სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ძი­რი­თა­დი საკ­ვე­ბად რძის პრო­დუქ­ტე­ბი­დან მა­ინც მა­წო­ნი და მის­გან მომ­ზა­დე­ბუ­ლი შე­ჭა­მა­დი გახ­ლდათ: დო, შრა­ტი (ახა­ლი ყვე­ლის გა­ნა­წუ­რი), ნა­ჭყე­პი (ძვე­ლი ყვე­ლის გა­ნა­წუ­რი), წაქი (მაწ­ვნის და დოს გა­ნა­წუ­რი). რად­გან საკ­ვე­ბი რთუ­ლად მო­ი­პო­ვე­ბო­და, გლე­ხი ცდი­ლობ­და, ყვე­ლა პრო­დუქ­ტი, რაც საკ­ვე­ბად ვარ­გი­სი იყო, გა­მო­ე­ყე­ნე­ბი­ნა. ამ პრო­დუქ­ტებს ნივ­რით, ხახ­ვით შე­ა­ზა­ვებ­დნენ, ცოტა ფქვილს მო­უ­კი­დებ­დნენ და შე­ჭა­მა­დიც მზად იყო. ამ­ზა­დებ­დნენ რძის კორ­კოტს, სუ­თლს - რძე­ში მო­ხარ­შუ­ლი ბრინ­ჯი და­რი­ჩი­ნით, ძი­ფუ­ას - რძის და ფქვი­ლის ფაფა, ფუშ­რუკს - წყალ­ში ფქვი­ლით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ფაფა. განაგრძეთ კითხვა

myquiz