ვინ არიან პატრულის თანამშრომლები, რომლებმაც მოქალაქე სიკვდილს გადაარჩინეს? | Allnews.Ge

ვინ არიან პატრულის თანამშრომლები, რომლებმაც მოქალაქე სიკვდილს გადაარჩინეს?

თბი­ლის­ში, მტკვრის მარ­ჯვე­ნა სა­ნა­პი­რო­ზე, "ლა­გუ­ნა ვე­რეს­თან" სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა მტკვრი­დან მა­მა­კა­ცი ამო­იყ­ვა­ნეს.

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­მა­კა­ცი მტკვარ­ში გა­დახ­ტა, თუმ­ცა, სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა წყლი­დან მისი ამოყ­ვა­ნა და გა­დარ­ჩე­ნა რამ­დე­ნი­მე წუთ­ში შეძ­ლეს.

ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია სას­წრა­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის, სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ი­სა და სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის ჯგუ­ფე­ბი.

სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი, რომ­ლებ­მაც მო­ქა­ლა­ქე გა­და­არ­ჩი­ნეს, გი­ორ­გი ბე­რა­ია და ირაკ­ლი მუ­ხადგვერ­დე­ლი არი­ან. რო­გორც თვითმხილ­ვე­ლე­ბი ჰყვე­ბი­ან, სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბი მას შემ­დეგ, რაც კაცი მტკვარ­ში გა­დახ­ტა, წყალ­ში რამ­დე­ნი­მე წამ­ში შე­ვიდ­ნენ და მისი დრო­უ­ლად გა­მოყ­ვა­ნა მო­ა­ხერ­ხეს.

myquiz