"აქ ბევრი ჩამოდის და უკან ცოტა ბრუნდება“ - ქართველი რესტორატორი, რომელმაც ამერიკელებს ხაჭაპური და ხინკალი შეაყვარა | Allnews.Ge

"აქ ბევრი ჩამოდის და უკან ცოტა ბრუნდება“ - ქართველი რესტორატორი, რომელმაც ამერიკელებს ხაჭაპური და ხინკალი შეაყვარა

იმე­და ლონ­და­რი­ძე ამე­რი­კა­ში, ოჯახ­თან ერ­თად, თით­ქმის 16 წლის წინ გა­ემ­გზავ­რა. სულ ცოტა ხნის წინ კი, მან ფი­ლა­დელ­ფი­ა­ში სა­კუ­თა­რი რეს­ტო­რა­ნი სა­ხელ­წო­დე­ბით "სა­ქარ­თვე­ლო“ გახ­სნა.

- რო­დის და რა­ტომ წახ­ვე­დით სა­ქარ­თვე­ლო­დან?

- სა­ქარ­თვე­ლო 2007 წლის მა­ის­ში დავ­ტო­ვე და სა­ცხოვ­რებ­ლად ამე­რი­კა­ში გად­მო­ვე­დით. აქ წა­მოს­ვლის მი­ზე­ზი "მწვა­ნე ბა­რა­თი“ იყო, რო­მე­ლიც ოჯახ­მა მო­ვი­გეთ.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბიზ­ნეს­ში არ ვი­ყა­ვი ჩარ­თუ­ლი, ჩემი ბოლო სამ­სა­ხუ­რი არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია იყო. ისეთ დროს ჩა­მო­ვე­დით ამე­რი­კა­ში, რო­დე­საც ჯერ კი­დევ ასე­თი გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი არ იყო მსოფ­ლიო, რო­გო­რიც დღეს არის. დღეს ბევ­რად ად­ვი­ლია ბიზ­ნე­სის კე­თე­ბა, ვიდ­რე 10-15 წლის უკან და ეს სწო­რედ ტექ­ნო­ლო­გი­ურ­მა გან­ვი­თა­რე­ბამ გა­ნა­პი­რო­ბა.

saq-44522-1671439385.jpg

აქ შე­და­რე­ბით თა­ვი­სუ­ფა­ლია ბიზ­ნე­სი და მისი კე­თე­ბაც ად­ვი­ლია. ბოლო წლებ­ში ძა­ლი­ან ბევ­რმა ადა­მი­ან­მა და­ტო­ვა სა­ქარ­თვე­ლო - ამა­ზე სა­ხელ­მწი­ფომ უნდა იფიქ­როს და გას­ცეს პა­სუ­ხი კი­თხვას - რა­ტომ? ძა­ლი­ან გა­უ­ჭირ­და ხალ­ხს. ეს გა­ჭირ­ვე­ბა კი, ჩემი აზ­რით, ქვეყ­ნის არას­წორ­მა მარ­თვამ გა­ნა­პი­რო­ბა. სა­ხელ­მწი­ფო ბიზ­ნე­სი­ვით არის: თუ სწო­რად მარ­თავ, შე­დეგს იღებ, თუ არა, კოტ­რდე­ბი. მე ყო­ველ­თვის ვამ­ბობ,- თუ ფულს სწო­რად ხარ­ჯავ და შემ­დეგ სწო­რად მარ­თავ, კარგ შე­დე­გებს იღებ, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ყვე­ლა­ფე­რი კრა­ხით სრულ­დე­ბა.

318444883-1646758575739774-6472565876904868739-n-44562-1671439416.jpg

- რო­დის გა­იხ­სნა რეს­ტო­რა­ნი "სა­ქარ­თვე­ლო“?

- ჩემი რეს­ტო­რა­ნი 2022 წლის 14 ნო­ემ­ბერს გა­იხ­სნა, თუმ­ცა გეგ­მის მი­ხედ­ვით ეს სექ­ტემ­ბერ­ში უნდა მომ­ხდა­რი­ყო.

- რა ბი­უ­როკ­რა­ტი­უ­ლი პრო­ცე­სე­ბი შეგ­ხვდათ რეს­ტორ­ნის გახ­სნის პრო­ცეს­ში ამე­რი­კა­ში?

- აქ შე­და­რე­ბით ად­ვი­ლია ბიზ­ნე­სის წა­მო­წყე­ბა, როცა იცი, რა და რო­დის უნდა გა­ა­კე­თო, მთა­ვა­რია თან­მიმ­დევ­რუ­ლად მიჰ­ყვე. სა­ხელ­მწი­ფოს­გან ხე­ლის შემ­შლე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი არ არ­სე­ბობს. განაგრძეთ კითხვა

myquiz