ბზარებით დაწყებული ურთიერთობა: ყველაზე სკანდალური სამეფო წყვილის ცხოვრების ნაკლებად ცნობილი დეტალები | Allnews.Ge

ბზარებით დაწყებული ურთიერთობა: ყველაზე სკანდალური სამეფო წყვილის ცხოვრების ნაკლებად ცნობილი დეტალები

სა­მე­ფო ოჯა­ხის ცხოვ­რე­ბა ზღა­პა­რუ­ლი რომ არ არის, ეს 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ყვე­ლა­ზე კარ­გად ჩანს. თუმ­ცა, გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის 80-ია­ნებ­ში, სა­მე­ფო სა­სახ­ლე­ში ცხოვ­რე­ბა ნამ­დვი­ლად ზღაპ­რის ასო­ცი­ა­ცი­ას ქმნი­და. მაგ­რამ მა­ში­ნაც, ისე­ვე, რო­გორც დღეს, რე­ა­ლო­ბა შორს იყო ნამ­დვი­ლი ბედ­ნი­ე­რე­ბის­გან.

პრინ­ცი ჩარლ­ზი­სა და პრინ­ცე­სა და­ი­ა­ნას წყვილს მსოფ­ლი­ო­ში დღემ­დე ყვე­ლა­ზე მე­ტად გა­ნი­ხი­ლა­ვენ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მათი ქორ­წი­ნე­ბა 20 წელ­ზე მეტი ხნის წინ დას­რულ­და. მე­ტიც, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ მათი ის­ტო­რია არა­სო­დეს ყო­ფი­ლა ისე­თი აქ­ტუ­ა­ლუ­რი, რო­გორც დღეს. ეს ერ­თის მხრივ, Netflix-ის სე­რი­ა­ლის, The Crown-ის ახა­ლი სე­რი­ე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა, მე­ო­რეს მხრივ კი, მე­გან მარ­კლის ბოლო დრო­ინ­დე­ლი ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბის, რო­მელ­შიც ის სა­მე­ფო ოჯახ­ში არ­სე­ბულ და­ძა­ბუ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობ­და.

bphmfqsikixqmday-42924-1671203733.jpg

თა­ვი­დან­ვე გან­წი­რუ­ლი

1992 წელს ბუ­კინ­გე­მის სა­სახ­ლემ ამ ქორ­წი­ნე­ბის ზღაპ­რის წიგ­ნის ბოლო თავი და­წე­რა, რო­მე­ლიც თა­ვი­დან­ვე არას­წო­რი იყო. სა­სახ­ლემ გა­მო­ა­ცხა­და, რომ უელ­სის პრინ­ცი­სა და პრინ­ცე­სას ქორ­წი­ნე­ბა 11 წლის შემ­დეგ და­სას­რულს უახ­ლოვ­დე­ბო­და.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ იმ დროს არა­ვინ აც­ნო­ბი­ე­რებ­და ამას, ახლა ვი­ცით, რომ მათ ურ­თი­ერ­თო­ბას შან­სი თა­ვი­დან­ვე არ ჰქონ­და.

რო­გორ მოხ­და ეს ყვე­ლა­ფე­რი ასე არას­წო­რად? და­ი­ა­ნა სი­ნამ­დვი­ლე­ში არ იყო პირ­ვე­ლი სპენ­სე­რი, რო­მელ­საც ჩარლზ­მა თვა­ლი და­ად­გა...

billionaire-sheikh1-43026-1671203807.jpg

დას­თან შეხ­ვედ­რაჩარლ­ზი­სა და და­ი­ა­ნას სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა არ იწყე­ბა ჩარლ­ზი­თა და და­ი­ა­ნა­თი. ის იწყე­ბა ჩარლ­ზი­თა და ლედი სარა სპენ­სე­რით, და­ი­ა­ნას უფ­რო­სი დით. ისი­ნი მა­ნამ ხვდე­ბოდ­ნენ ერ­თმა­ნეთს, ვიდ­რე ლედი სარა ზედ­მე­ტად გულ­წრფე­ლად არ მო­იქ­ცა პრე­სას­თან. გარ­და იმი­სა, რომ თა­ვი­სი პი­რა­დი ზრახ­ვე­ბი გა­ამ­ხი­ლა, მან ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და, "ჩემ­თვის არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, ვის გავ­ყვე­ბი ცო­ლად, მე­ნაგ­ვეს თუ პრინცს, მთა­ვა­რია ჩვენ შო­რის სიყ­ვა­რუ­ლი იყოს".

diana12344qq123-42950-1671203776.jpg

ჩარლ­ზი და და­ი­ა­ნას და ლედი სარა

ასე­თი შე­და­რე­ბით გან­რის­ხე­ბულ­მა ჩარლზ­მა ურ­თი­ერ­თო­ბა მა­ლე­ვე და­ას­რუ­ლა. თუმ­ცა, ჯერ კი­დევ ერ­თად ყოფ­ნის პე­რი­ოდ­ში, ის ეწ­ვია Althorp House-ს, სპენ­სე­რე­ბის რე­ზი­დენ­ცი­ას. სწო­რედ იქ შეხ­ვდა პირ­ვე­ლად 16 წლის და­ი­ა­ნას. განაგრძეთ კითხვა

myquiz