"ნეტა ასე გამოიყურებოდეს... მეტი პასუხისმგებლობა მართებთ" - "ფორმულა" კლინიკიდან სააკაშვილის ფოტოებს აქვეყნებს | Allnews.Ge

"ნეტა ასე გამოიყურებოდეს... მეტი პასუხისმგებლობა მართებთ" - "ფორმულა" კლინიკიდან სააკაშვილის ფოტოებს აქვეყნებს

გუ­შინ "ფორ­მუ­ლამ" მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი კლი­ნი­კა­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბი გა­ავ­რცე­ლა. თავ­და­პირ­ვე­ლად იყო ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ფო­ტო­ე­ბი ახ­ლია, თუმ­ცა შემ­დეგ ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ამ ჩას­წო­რე­ბა გა­ა­კე­თა, სა­დაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი იყო, რომ ფო­ტო­ე­ბი აგ­ვის­ტო­შია გა­და­ღე­ბუ­ლი.

ფო­ტო­ე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის ფაქტს კრი­ტი­კა მოჰ­ყვა ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის თა­ნა­გუნ­დე­ლე­ბის­გან. მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ამ­ჟა­მად გა­ცი­ლე­ბით რთულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია და ამ კად­რე­ბის ჩვე­ნე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის შეც­დო­მა­ში შეყ­ვა­ნაა:

ეკა ხერ­ხე­უ­ლი­ძე:

"მაქ­სი­მა­ლუ­რად თავ­შე­კა­ვე­ბით ვი­ტყვი - ფოტო, რო­მე­ლიც გავ­რცელ­და, არ ასა­ხავს სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის ამ­ჟა­მინ­დელ მდგო­მა­რე­ო­ბას. მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა მარ­თებთ, როცა ადა­მი­ა­ნის ბედი წყდე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მა­ღალ ინ­ტე­რესს ძვე­ლი ფო­ტო­ე­ბის ტი­რა­ჟი­რე­ბით აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ.

blobid0-40946-1670660253.jpg

ნეტა, ისეთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იყოს მიშა, რო­გორ­საც ფო­ტო­ზე ვხე­დავთ. ადა­მი­ა­ნი იმის ნა­ხე­ვა­რია იმე­დია, შეც­დო­მა­ში შეყ­ვა­ნი­ლი მე­დია დრო­უ­ლად და­ად­გენს ფო­ტოს გა­და­ღე­ბის თა­რიღს. გან­ვმე­ორ­დე­ბი - ნეტა,ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეს დღეს მიშა".

ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძე:

"მე­გობ­რე­ბო, არა­ვის შე­უძ­ლია ვი­ზი­ტო­რე­ბის­გან სა­ა­კაშ­ვი­ლის სურ­თე­ბის გა­და­ღე­ბა. არც მე და არც სხვა დე­პუ­ტა­ტებს. ჩვენ ვტო­ვებთ გა­რეთ ყვე­ლა პი­რად ნივთს. გავ­დი­ვართ მაქ­სი­მა­ლურ შე­მოწ­მე­ბას დაც­ვას­თან ერ­თად. გა­უ­გე­ბა­რი კო­მენ­ტრე­ბი იწე­რე­ბა, რომ მე ან სხვას დღე­ვან­დე­ლი მი­შას მდგო­მა­რე­ო­ბის სუ­რა­თის გა­მო­ტა­ნა შე­უძ­ლია. ეს არის კა­ნო­ნის დარ­ღვე­ვა და ამას ვე­რა­ვინ შეძ­ლებს. დიდი გუ­ლის­ტკი­ვი­ლით მინ­და ვთქვა, რომ მიშა არის გა­ცი­ლე­ბით ცუ­დათ, ვიდ­რე სუ­რათ­ზე. ბევ­რად, ბევ­რად ცუ­დათ".

სი­უ­ჟე­ტის ავ­ტო­რი, სა­დაც ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის ფო­ტო­ე­ბი უნდა იყოს ნაჩ­ვე­ნე­ბი, ჟურ­ნა­ლის­ტი თა­მარ ბა­ღაშ­ვი­ლია, რო­მელ­მაც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ახ­სნა, რომ თა­რი­ღი თავ­და­პირ­ვე­ლად არას­წო­რად იყო მი­თი­თე­ბუ­ლი:

"მე­გობ­რე­ბო, ჩას­წორ­და და და­ი­დო ზუს­ტი თა­რი­ღი, რო­დის არის ფო­ტო­ე­ბი გა­და­ღე­ბუ­ლი, ეს არის 2022 წლის 29 აგ­ვის­ტოს ფო­ტო­ე­ბი, ხვა­ლინ­დელ გა­და­ცე­მა­ში ამ ყვე­ლა­ფერს ავ­ხსნით აუ­ცი­ლებ­ლად.

აქ მე მგო­ნი მთა­ვა­რი ის არის, რომ ამ ფო­ტო­ებ­შიც უკვე ჩანს, რომ ცუ­და­დაა, მაგ­რამ ახლა ის გა­ცი­ლე­ბით უა­რე­სე­დაა და რო­გორც მისი მნახ­ვე­ლე­ბიც ამ­ბო­ბენ, შე­და­რე­ბაც კი არაა მის ახ­ლან­დელ მდგო­მა­რე­ო­ბას­თან. ოთხშა­ბათს იმე­დია მოგ­ვე­ცე­მა სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ და­ვი­ნა­ხოთ მისი კად­რი ვი­ვა­მე­დი­დან" - და­წე­რა ბა­ღაშ­ვილ­მა.

myquiz