"მე ვარ დაუცველი საქართველოში... მოძალადე ისევ ქუჩაშია" - რას წერს გიორგი ფხაკაძე: ჯანდაცვის ექსპერტი შსს-სა და პროკურატურას მიმართავს | Allnews.Ge

"მე ვარ დაუცველი საქართველოში... მოძალადე ისევ ქუჩაშია" - რას წერს გიორგი ფხაკაძე: ჯანდაცვის ექსპერტი შსს-სა და პროკურატურას მიმართავს

ჯან­დაც­ვის ექ­სპერ­ტი გი­ორ­გი ფხა­კა­ძე წერს, რომ ქუ­ჩა­ში თავს და­ესხნენ. მისი თქმით, შემ­თხვე­ვა 12 ივ­ლისს მოხ­და და მო­ძა­ლა­დე ამ დრომ­დე და­უს­ჯე­ლია.

ფხა­კა­ძე შსს-სა და პრო­კუ­რა­ტუ­რას მი­მარ­თავს:

"მო­ძა­ლა­დე - ჯერ კი­დევ არის ქუ­ჩა­ში მე, გი­ორ­გი ფხა­კა­ძე, ვარ და­უც­ვე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მე, გი­ორ­გი ფხა­კა­ძეს, არ მი­ცავს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რა - სა­კუ­თარ სამ­სა­ხურს შე­უ­რა­ცხყო­ფას აყე­ნებთ (და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლად ჯერ არ მცნო, ფიქ­რობს უკვე 5 თვეა) სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რუ­ლო სამ­სა­ხუ­რი - სა­კუ­თარ თავს შე­უ­რა­ცხყო­ფას აყე­ნებთ (ჩემი საქ­მე თა­რო­ზეც არ არის შე­მო­დე­ბუ­ლი, და­კარ­გუ­ლი ყო­ფი­ლა) სა­ქარ­თვე­ლოს სა­სა­მარ­თლო - სა­კუ­თარ თავს შე­უ­რა­ცხყო­ფას აყე­ნებთ (მო­ძა­ლა­დე 2-ჯერ გაფრ­თხი­ლე­ბით გა­მო­უშ­ვეს, ჯა­რი­მაც კი არ და­უ­წე­სეს) მე თუ არ ვარ და­ცუ­ლი, თქვენ ხართ და­ცუ­ლი?! არა ძა­ლა­დო­ბას" - წერს ფხა­კა­ძე.

myquiz