"ალისა ძალიან ჰგავს მიშას, მამას პალატაში მისი სურათი უკიდია" - რას ამბობს მიხეილ სააკაშვილის მამა შვილის უკიდურესად გაუარესებულ ჯანმრთელობაზე, | Allnews.Ge

"ალისა ძალიან ჰგავს მიშას, მამას პალატაში მისი სურათი უკიდია" - რას ამბობს მიხეილ სააკაშვილის მამა შვილის უკიდურესად გაუარესებულ ჯანმრთელობაზე,

სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის, პა­ტიმ­რო­ბა­ში მყო­ფი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მა­მამ ნი­კო­ლოზ სა­ა­კაშ­ვილ­მა "ფე­ის­ბუ­კით“ მი­მარ­თვა გა­ავ­რცე­ლა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მთავ­რო­ბის კან­ცე­ლა­რი­ას­თან შეკ­რე­ბის­კენ მო­უ­წო­დებს.

"მიშა უნდა გა­დარ­ჩეს! ჩემი იქ მის­ვლით მეტ სო­ლი­და­რო­ბას ვუ­ცხა­დებ, შვილს მე­ტად ვუ­ახ­ლოვ­დე­ბი, მაგ­რამ მი­შამ ისიც იცის, რომ არ შე­მიძ­ლია სი­ა­რუ­ლი, ძა­ლი­ან მი­ჭირს. არ ვიცი, ვინ მივა და ვინ - არა, ეს 20 ნო­ემ­ბერს გა­მოჩ­ნდე­ბა. ეს უნდა იყოს ხმა­უ­რი­ა­ნი გა­მოს­ვლე­ბი პო­ლი­ტი­კის გა­რე­შე, უნდა მოხ­დეს პო­ლი­ტი­კის­გან სრუ­ლი დის­ტან­ცი­რე­ბა, რომ ვი­ღა­ცე­ებ­მა ბო­რო­ტად არ ისრგებ­ლონ და რა­ღაც პრო­ვო­კა­ცი­ე­ბი არ მო­ა­წყონ. აქ სი­ცო­ცხლე­ზე და ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის გა­დარ­ჩე­ნა­ზეა სა­უ­ბა­რი. ვი­საც მიშა არ მოგ­წონთ, არ გიყ­ვართ და მის მი­მართ ბოღ­მა გაქვთ, როცა გა­მო­ჯან­მრთელ­დე­ბა ამა­ზე მერე და­ჯე­ქით და ილა­პა­რა­კეთ. წაქ­ცე­ულ კაცს არ უნდა ეჭი­დაო,“- გვე­უბ­ნე­ბა ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის მამა ambebi.ge-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში:

ნი­კო­ლოზ სა­ა­კაშ­ვი­ლი:

saakas-39626-1668842894.jpg

- ჩემს შვი­ლის და­კა­ვე­ბის შემ­დგომ, გარ­კვე­ულ პე­რი­ოდ­ში 14 დი­აგ­ნო­ზი გა­მოხ­ტა, ამას ძვლის ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზიც და­ე­მა­ტა. მი­შას პრობ­ლე­მა აქვს მარ­ცხე­ნა კი­დუ­რის სახ­სარ­ში და ლა­პა­რა­კია იმა­ზე, რომ უნდა ჩა­ტარ­დეს ენ­დოპ­რო­ტე­ზი­რე­ბა, რა­საც აქ სა­თა­ნა­დოდ ვერ აკე­თე­ბენ. ჩა­მო­სულ­მა უცხო­ელ­მა სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი თქვეს, სას­წრა­ფოა და ეს აქამ­დე უნდა გა­ე­კე­თე­ბი­ნა­თო. კაცი ხელს ვე­ღარ ხმა­რობს, მი­დის ბევ­რი პრო­ცე­სი... გუ­შინ ყურ­ში მომ­ხვდა ერთ-ერთი პარ­ლა­მენ­ტა­რის ნათ­ქვა­მი - სა­ა­კაშ­ვი­ლი თვით­და­ზი­ა­ნე­ბას ეწე­ვა, რო­გორც ყვე­ლა კრი­მი­ნა­ლი პა­ტი­მა­რიო. რა შუ­ა­შია კრი­მი­ნა­ლი, ლა­პა­რა­კობ ქვეყ­ნის პრე­ზი­დენტზე, რო­მე­ლიც 9 წელი გა­შე­ნებ­და, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ას­პა­რეზ­ზე გა­გიყ­ვა­ნა და შე­გიქ­მნა ქარ­თუ­ლი სიმ­ბო­ლი­კა, რო­მე­ლიც აქამ­დე არ გქონ­და. ექი­მი ვარ და არ მე­გუ­ლე­ბა კლი­ნი­კა, სა­დაც მხრის სახ­სარ­ზე ენ­დოპ­რო­ტე­ზი­რე­ბა კეთ­დე­ბო­დეს, ვერ ვპო­უ­ლობთ, ამი­ტო­მაა სა­ჭი­რო მისი გაყ­ვა­ნა უცხო­ეთ­ში, სა­დაც მა­ღალპრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი არი­ან, მა­გა­ლი­თად, გერ­მა­ნი­ა­ში.

mis-39638-1668842905.jpg

- ად­ვო­კატ­მა გელ­ბა­ხი­ან­მა ეჭვი გა­მოთ­ქვა მის მო­წამ­ვლა­ზე, თქვენც იზი­ა­რებთ ამ მო­საზ­რე­ბას?

- დიახ, ვი­ზი­ა­რებ. ეს მე ჯერ რო­დის ვთქვი, მაგ­რამ კა­ციშ­ვილ­მა ყუ­რად არ იღო. აკა­დე­მი­კო­სი კაცი ვარ, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ექი­მად ვი­მუ­შა­ვე სე­რი­ო­ზულ კლი­ნი­კებ­ში და ექი­მის თვა­ლი კარ­გად მაქვს გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი. რად­გან თვი­თად­ზი­ა­ნე­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ, და­ვი­წყოთ იქი­დან, რომ ადა­მი­ა­ნი ჩა­მო­ვი­და და შე­ვი­და სა­პა­ტიმ­რო­ში ჯან­მრთე­ლი, მერე იშიმ­ში­ლა. შიმ­ში­ლო­ბა არის პო­ლი­ტი­კუ­რი აქტი და ჩვენ­მა მეს­ვე­უ­რებ­მა ეს თუ არ იცი­ან, ცუ­დია. პო­ლი­ტი­კო­სის მოხ­სე­ნი­ე­ბა, რომ ის "ფე­ი­კებს“ ახ­დენს და შიმ­ში­ლო­ბას თვით­და­ზი­ა­ნე­ბის მიზ­ნით აცხა­დებს ისე, რო­გორც კრი­მი­ნა­ლი, ძა­ლი­ან დიდი შე­უ­რა­ცხყო­ფაა ქვეყ­ნი­სათ­ვის და, პირ­ველ რიგ­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის­თვის.

მიშა კარ­გი იყო, თუ ცუდი, ხარ­ვე­ზე­ბი ჰქონ­და თუ - არა, ყვე­ლას თა­ვი­სი შე­ხე­დუ­ლე­ბა აქვს და ამას ვე­რა­ვის აუკ­რძა­ლავ, ამა­ზე კაცს ვერ დაძ­რა­ხავ, მაგ­რამ არ უნდა ახ­ვევ­დე სა­ზი­ზღრო­ბას სხვებს. მი­შამ 50 დღე იშიმ­ში­ლა, სპე­ცი­ა­ლო­ბით გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლო­გი ვარ და მქო­ნია მო­შიმ­ში­ლე­ებ­თან მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა (9 აპ­რილს, ჩემი კონ­ტრო­ლის ქვეშ იყ­ვნენ მო­შიმ­ში­ლე­ე­ბი), ამა­ზე მეტი რა ვიცი. არ­სე­ბობს მო­შიმ­ში­ლე­ე­ბის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სქე­მა. მე რაც აქ ვნა­ხე, მი­შას­თან რაც გა­კეთ­და, არ იყო სწო­რი, იმ სქე­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა ბო­ლომ­დე არ დას­რულ­და, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად, სხვა სქე­მით უნდა ემუ­შა­ვათ, რაც ცი­ხის პი­რო­ბებ­ში არ გა­მო­დი­ო­და.

ამან ბევ­რი რამ გა­ა­უ­ა­რე­სა, ამი­ტომ ატა­რეს აქეთ-იქეთ. ამ პე­რი­ოდ­ში კაც­მა "აი­კი­და“ 15 და­ა­ვა­დე­ბა, რა­საც ბევ­რმა ფაქ­ტორ­მა შე­უ­წყო ხელი - პოს­ტშიმ­ში­ლის შემ­დგომ­მა არას­წორ­მა რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ამ, ცი­ხე­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ­მა ფსი­ქო­ლო­გი­ურ­მა ზე­წო­ლამ და წა­მე­ბამ, რაც ნერ­ვულ სის­ტე­მა­ზე მოქ­მე­დებს. ნორ­მა­ლუ­რი, მა­ღა­ლი ინ­ტე­ლექ­ტის ადა­მი­ა­ნი ამას ვერ იტანს, მიშა სუ­პერ­სა­ფე­ხურ­ზე გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი პი­როვ­ნე­ბაა და რო­გორც ჩანს, მას ეს გა­უ­ჭირ­და. მიშა ამას კი არ აღი­ა­რებს, მაგ­რამ მე ხომ და­ვი­ნა­ხე... ვი­ღა­ცამ გა­ის­რო­ლა ფრა­ზა - სა­ა­კაშ­ვილს უჭირს ადაპ­ტა­ცია და ცი­ხის პი­რო­ბებს ვერ ეგუ­ე­ბაო. ნუ­რას უკაც­რა­ვად, ის ცი­ხის პი­რო­ბებს ძა­ლი­ან კარ­გად შე­ე­გუ­ე­ბო­და, რომ არა ამ­დე­ნი და­ა­ვა­დე­ბა. განაგრძეთ კითხვა

myquiz