როგორ გამოიყურება ქეთევან დედოფლის ახლადრეაბილიტრებული გამზირი - რა ფოტოებს აქვეყნებს დედაქალაქის მერი | Allnews.Ge

როგორ გამოიყურება ქეთევან დედოფლის ახლადრეაბილიტრებული გამზირი - რა ფოტოებს აქვეყნებს დედაქალაქის მერი

დე­და­ქა­ლაქლის მერი კახა კა­ლა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ის­ნის რა­ი­ონ­ში, ქე­თე­ვან დე­დოფ­ლის ახად­რე­ა­ბი­ლიტ­რე­ბუ­ლი გამ­ზი­რის ფო­ტო­ებს აქ­ვეყ­ნებს.

კა­ლა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, გამ­ზირ­ზე გზის სა­ვა­ლი ნა­წი­ლი ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის­თვის ხვა­ლი­დან მთლი­ა­ნად გა­იხ­სნე­ბა.

kaladze3-77389-1668407788.jpg

“პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში ავ­ლაბ­რის მო­ედ­ნი­დან ლეხ კა­ჩინ­სკის ქუ­ჩამ­დე გამ­ზირს ჩა­უ­ტარ­და სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, არ შე­მო­ვი­ფარ­გლე­ბით მხო­ლოდ ზე­და­პი­რუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბით. გვინ­და, რომ სიღ­რმი­სე­უ­ლად მო­წეს­რიგ­დეს ქუ­ჩე­ბი, გამ­ზი­რე­ბი მი­წის­ქვე­შა კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბით, ახა­ლი გა­ნა­თე­ბის ქსე­ლით და ბო­ძე­ბით და ა.შ. რა თქმა უნდა, ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­კეთ­და ქე­თე­ვან წა­მე­ბუ­ლის გამ­ზირ­ზე. ასე­ვე, ამ პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში ჩა­ტარ­და გამ­წვა­ნე­ბის სა­მუ­შაო, მო­ე­წყო ახა­ლი მო­საც­დე­ლე­ბი, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის­თვის გა­მო­ი­ყო სპე­ცი­ა­ლუ­რი ზოლი იმი­სათ­ვის, რომ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ­მა ტრან­სპორ­ტმა ყო­ველ­გვა­რი შე­ფერ­ხე­ბის გა­რე­შე შეძ­ლოს გა­და­ად­გი­ლე­ბა.

kala-77599-1668407806.jpg

ჩვე­ნი მი­ზა­ნიც ზუს­ტად ის არის, რომ მთე­ლი ქა­ლა­ქის მას­შტა­ბით, სა­დაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია ასე­თი ზო­ლე­ბის მო­წყო­ბა და სივ­რცე­ე­ბის გა­ჩე­ნა იმი­სათ­ვის, რომ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ­მა ტრან­სპორ­ტმა სწრა­ფად გა­და­ად­გი­ლე­ბა შეძ­ლოს, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ექ­ტი ყველ­გან გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა“, - გა­ნა­ცხა­და კა­ლა­ძემ 9 ნო­ემ­ბერს თბი­ლი­სის მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე.

იხილეთ მეტი ფოტო

myquiz