"ფისოებო, 2 მილიონი დოლარი მოიტანეთ.." - რას ამბობს ქუთაისში, "საქართველოს ბანკზე" თავდამსხმელი და რა ვიდეო ვრცელდება ბანკის შენობიდან | Allnews.Ge

"ფისოებო, 2 მილიონი დოლარი მოიტანეთ.." - რას ამბობს ქუთაისში, "საქართველოს ბანკზე" თავდამსხმელი და რა ვიდეო ვრცელდება ბანკის შენობიდან

ვრცელ­დე­ბა ვი­დეო ქუ­თა­ის­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის" იმ ფი­ლი­ა­ლი­დან, სა­დაც ამ წუ­თებ­ში შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი თავ­დამ­სხმე­ლია შეჭ­რი­ლი.

თავ­დამ­სხმე­ლი სა­ვა­რა­უ­დოდ, მძევ­ლის ტე­ლე­ფო­ნით ჩა­ერ­თო "ლა­ივ­ში" და მო­თხოვ­ნა წა­მო­ა­ყე­ნა:

"ფი­სო­ე­ბო, 2 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი მო­ი­ტა­ნეთ, ფისო", - ამ­ბობს ის.

ცნო­ბის­თვის, ქუ­თა­ის­ში, რუს­თა­ვე­ლის ქუ­ჩა­ზე სპე­ცო­პე­რა­ცი­აა. "სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კში“ შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი მძარ­ცვე­ლი შე­იჭ­რა. ამის თა­ო­ბა­ზე შსს გან­ცხა­დე­ბას აქ­ვეყ­ნებს: "ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს შე­სა­ბა­მი­სი და­ნა­ყო­ფე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ქუ­თა­ის­ში, შოთა რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე მდე­ბა­რე ბანკთან მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი არი­ან. პირ­ვე­ლა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის" ფი­ლი­ალ­ში შეჭ­რი­ლია შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი პირი. პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა თავ­დას­ხმის შე­სა­ხებ შე­ტყო­ბი­ნე­ბის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე, მყი­სი­ე­რი რე­ა­გი­რე­ბის რე­ჟიმ­ში შე­მო­სა­ზღვრეს შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია.

ამ­ჟა­მად ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბი ყვე­ლა სა­ჭი­რო და გა­და­უ­დე­ბელ პრო­ცე­დუ­რას ატა­რე­ბენ, ასე­ვე მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­გა­მო­ძი­ე­ბო და ოპე­რა­ტი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი. ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო მო­უ­წო­დებს მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს და მო­ქა­ლა­ქე­ებს - და­იც­ვან უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი და და­ე­მორ­ჩი­ლონ ად­გილ­ზე პო­ლი­ცი­ელ­თა მი­თი­თე­ბებს".

იხილეთ ვიდეო

myquiz