ვინ არის კიკეთში მოკლული მამაკაცი - სისხლიანი დაპირისპირების ახალი დეტალები | Allnews.Ge

ვინ არის კიკეთში მოკლული მამაკაცი - სისხლიანი დაპირისპირების ახალი დეტალები

20:08 / 17-09-2022 AMBEBI.GE-სთვის კი­კეთ­ში მომ­ხდა­რი მკვლე­ლო­ბი­სა და დაჭ­რის შე­სა­ხებ ახა­ლი დე­ტა­ლე­ბი ხდე­ბა ცნო­ბი­ლი. ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შე­ლა­პა­რა­კე­ბა დ.ხ-ს ოჯახ­ში და­ი­წყო, რა­საც ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღი­დან სრო­ლა მოჰ­ყვა.

სრო­ლის შე­დე­გად 5 ადა­მი­ა­ნი და­იჭ­რა, მათ­გან ერთი გია გა­თე­ნაშ­ვი­ლი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში ტრან­სპორ­ტი­რე­ბი­სას გზა­ში გარ­და­იც­ვა­ლა. ის ოჯა­ხის ნა­თე­სა­ვი იყო და შემ­თხვე­ვის დროს იქ სტუმ­რად იმ­ყო­ფე­ბო­და.

რო­გორც სან­დრო წყა­რო გვიყ­ვე­ბა, და­კა­ვე­ბუ­ლია 54 წლის მა­მა­კა­ცი (გ.ნ.). ის ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლის შემ­დეგ კი­კეთ­ში, კუთ­ვნილ ბი­ნა­ში აიყ­ვა­ნეს.

"დაჭ­რი­ლე­ბი სას­წრა­ფოს მის­ვლამ­დე, ად­გი­ლობ­რი­ვებს სა­კუ­თა­რი მან­ქა­ნე­ბით გა­დაჰ­ყავ­დათ სხვა­დას­ხვა კლი­ნი­კა­ში, რა დრო­საც გია გა­თე­ნაშ­ვი­ლი გზა­ში გარ­და­იც­ვა­ლა. გ.ნ. და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის შემ­დეგ იმ­ყო­ფე­ბო­და მის კუთ­ვნილ ბი­ნა­ში კი­კეთ­ში და ჩა­ბარ­და პო­ლი­ცი­ას" - გვიყ­ვე­ბა სან­დო წყა­რო.

რაც შე­ე­ხე­ბა მო­ტივს, მომ­ხდა­რი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ვალს უკავ­შირ­დე­ბა. და­უ­ზუს­ტე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­კა­ვე­ბუ­ლი მე­ზობ­ლად მცხოვ­რებ ოჯახ­თან თან­ხის დაბ­რუ­ნე­ბის მო­თხოვ­ნით მი­ვი­და, რის შემ­დე­გაც გას­რო­ლა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა.

რაც შე­ე­ხე­ბათ დაჭ­რი­ლებს, ორი დაჭ­რი­ლი მა­მა­კა­ცი “გე­გი­ა­ძის” კლი­ნი­კა­შია მო­თავ­სე­ბუ­ლი, ხოლო ორი ქალ­ბა­ტო­ნო "ნიუ-ჰოს­პი­ტალ­ში".

გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 19-109-ე და 236- ე მუხ­ლე­ბით და­ი­წყო, რაც ორი ან ორზე მეტი პი­რის მი­მართ და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში ჩა­დე­ნილ გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მცდე­ლო­ბას და ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღის მარ­თლსა­წი­ნა­აღ­მდე­გო შე­ძე­ნა-შე­ნახ­ვა-ტა­რე­ბას გუ­ლის­ხმობს.

myquiz