ცხენზე ამხედრებული პრეზიდენტი მთებში: რა ფოტოებს აქვეყნებს სალომე ზურაბიშვილი? | Allnews.Ge

ცხენზე ამხედრებული პრეზიდენტი მთებში: რა ფოტოებს აქვეყნებს სალომე ზურაბიშვილი?

სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი ფო­ტო­ებს ავ­რცე­ლებს, სა­დაც ის ცხენ­ზე ამ­ხედ­რე­ბუ­ლია გა­და­ღე­ბუ­ლი. "ძვე­ლე­ბუ­ლად" - წე­რია ფო­ტო­ე­ბის კო­მენ­ტი­რე­ბი­სას.

ფო­ტო­ე­ბი სა­ვა­რა­უ­დოდ, სვა­ნეთ­შია გა­და­ღე­ბუ­ლი, სა­დაც პრე­ზი­დენ­ტი რამ­დე­ნი­მე დღით იმ­ყო­ფე­ბო­და. კერ­ძოდ, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი მეს­ტი­ას ეს­ტუმ­რა, სა­დაც ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან და ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან შეხ­ვედ­რა გა­მარ­თა.

306794252-10159856806772707-7187978868410746659-n-73177-1663130570.jpg

306771085-10159856805392707-6200752541961456176-n-73166-1663130580.jpg

myquiz