დღეს შესაძლოა, ჰაერის ტემპერატურამ 40 გრადუსს გადააჭარბოს- როგორი იქნება ჰაერის ტემპერატურა მომდევნო დღეებში? | Allnews.Ge

დღეს შესაძლოა, ჰაერის ტემპერატურამ 40 გრადუსს გადააჭარბოს- როგორი იქნება ჰაერის ტემპერატურა მომდევნო დღეებში?

3 სექ­ტემ­ბერს სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ცხე­ლი და უმე­ტე­სად უნა­ლე­ქო ამინ­დი. და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს ცალ­კე­ულ რა­ი­ო­ნებ­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ შე­საძ­ლოა 40 გრა­დუსს გა­და­ა­ჭარ­ბოს.

4 სექ­ტემ­ბრი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია გრი­ლი და ნო­ტიო ჰა­ე­რი მა­სე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა, რის გა­მოც და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს უმე­ტეს და აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს ზო­გი­ერთ რა­ი­ონ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წვი­მა, ზო­გან ძლი­ე­რი, იქ­რო­ლებს და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ძლი­ე­რი ქარი.

ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად და­იკ­ლებს. ზღვა­ზე მო­სა­ლოდ­ნე­ლია 2-3 ბა­ლი­ა­ნი ღელ­ვა.

myquiz