რას გულისხმობს "იდუმალი სიტყვები", რომლებსაც პოლიტიკოსები და კომპანიები "ტვიტერში" აქვეყნებენ - სოციალური ქსელის უახლესი ტრენდი, რომელმაც კითხვები გააჩინა | Allnews.Ge

რას გულისხმობს "იდუმალი სიტყვები", რომლებსაც პოლიტიკოსები და კომპანიები "ტვიტერში" აქვეყნებენ - სოციალური ქსელის უახლესი ტრენდი, რომელმაც კითხვები გააჩინა

ო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლი "ტვი­ტე­რი" "სა­ი­დუმ­ლო ტვი­ტებ­მა" მო­იც­ვა, რომ­ლებ­საც პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, კომ­პა­ნი­ე­ბი და სხვა ცნო­ბი­ლი, თუ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის უც­ნო­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბი წე­რენ.

მა­გა­ლი­თად, უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა, ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკიმ და­წე­რა სი­ტყვა Freedom (თა­ვი­სუფ­ლე­ბა). უკ­რა­ი­ნელ­თა უმე­ტე­სო­ბა ზე­ლენ­სკის მსგავ­სად "თა­ვი­სუფ­ლე­ბას" წერს.

tweet2-82930-1662187897.jpg

უკ­რა­ი­ნის ეროვ­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბი­სა და თავ­დაც­ვის საბ­ჭოს მდი­ვან­მა ოლექ­სი და­ნი­ლოვ­მა "putinkaputt" და­წე­რა.უკ­რა­ი­ნის ოფი­ცი­ა­ლურ­მა გვერდმა და­წე­რა სი­ტყვა - "გა­მარ­ჯვე­ბა".

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ აშშ-ის პრე­ზი­დენტ ჯო ბა­ი­დე­ნის ტვი­ტი ასე­თია - "დე­მოკ­რა­ტია.", ხოლო გერ­მა­ნი­ის კან­ცლე­რის, ოლაფ შოლ­ცის - "პა­ტი­ვის­ცე­მა."

biden-82947-1662187922.jpg

რო­გორც გა­ირ­კვა, ყვე­ლა­ფე­რი შემ­თხვე­ვი­თო­ბით, გა­სულ ხუთ­შა­ბათს და­ი­წყო. ამე­რი­კულ­მა კომ­პა­ნი­ამ Amtrak-მა შემ­თხვე­ვით გა­მო­აქ­ვეყ­ნა მხო­ლოდ ერთი სი­ტყვა "trains", შემ­თხვე­ვით და­პოს­ტილ­მა ერ­თმა სი­ტყვამ კი რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში ათი­ა­თა­სო­ბით ლა­ი­ქი მო­ი­პო­ვა.

ამით ისარ­გებ­ლეს "ტვი­ტე­რის" მომ­ხმა­რებლბელ­მა და და­ი­წყეს მხო­ლოდ ერთი სი­ტყვის და­წე­რა. მალე ყვე­ლა­ფე­რი სო­ცი­ა­ლურ კამ­პა­ნი­ა­ში გა­და­ი­ზარ­და, რო­მელ­საც სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ე­ბი, ასე­ვე ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბიც შე­უ­ერ­თდნენ და რომ­ლის მი­ზა­ნიც კონ­კრე­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნი­სა თუ კომ­პა­ნი­ის­თვის მთა­ვა­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის მხო­ლოდ ერთი სი­ტყვით აღ­წე­რაა.

ფლეშ­მობ­ში უკვე სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის ათა­სო­ბით მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ჩა­ერ­თო და ბოლო სა­ა­თე­ბია "ტვი­ტე­რის" მთა­ვა­რი ტრენ­დია.

myquiz