როგორია ვითარება ბორჯომში, სადაც ტყის ხანძარს ებრძვიან? - ხანძრის ქრობის პროცესში 4 ვერტმფრენია ჩართული | Allnews.Ge

როგორია ვითარება ბორჯომში, სადაც ტყის ხანძარს ებრძვიან? - ხანძრის ქრობის პროცესში 4 ვერტმფრენია ჩართული

ბორ­ჯო­მის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში გა­ჩე­ნი­ლი ხან­ძრის ლიკ­ვი­დი­რე­ბის მიზ­ნით სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მთე­ლი ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და და ახ­ლაც გრძელ­დე­ბა.

ხან­ძრის ქრო­ბის პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლია 4 ვერ­ტმფრე­ნი, 300-მდე მე­ხან­ძრე - მაშ­ვე­ლი და გან­სა­კუთ­რე­ბულ და­ვა­ლე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის 300 წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი.

ად­გილ­ზე ასე­ვე იმ­ყო­ფე­ბი­ან თავ­დაც­ვი­სა სა­მი­ნის­ტროს, გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტროს, გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს, ეროვ­ნუ­ლი სა­ტყეო სა­ა­გენ­ტოს შე­სა­ბა­მი­სი სამ­სა­ხუ­რე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი და ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის ცნო­ბით, ამ დრო­ი­სათ­ვის ბორ­ჯო­მის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში და­სახ­ლე­ბულ პუნ­ქტებ­ზე ხან­ძრის გავ­რცე­ლე­ბის სა­შიშ­რო­ე­ბა მოხ­სნი­ლია. უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ხან­ძრის ქრო­ბა დი­ლი­დან გა­ნა­ახ­ლეს სა­სა­ზღვრო პო­ლი­ცი­ის ვერ­ტმფრე­ნებ­მა. ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია სა­ხან­ძრო-სა­მაშ­ვე­ლო ავ­ტო­ტექ­ნი­კა.

xandzari4-39494-1661156068.jpg

"ბორ­ჯო­მის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში ხან­ძრის ქრო­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მთე­ლი ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. ამ დრო­ის­თვის, ხან­ძრის ქრო­ბის ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში ჩარ­თუ­ლია 300 მე­ხან­ძრე-მაშ­ვე­ლი და გან­სა­კუთ­რე­ბულ და­ვა­ლე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის 300 თა­ნამ­შრო­მე­ლი.

ხან­ძრის ქრო­ბა დი­ლი­დან გა­ნა­ახ­ლეს სა­სა­ზღვრო პო­ლი­ცი­ის ვერ­ტმფრე­ნებ­მა. ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია სა­ხან­ძრო-სა­მაშ­ვე­ლო ავ­ტო­ტექ­ნი­კა.

ამ დრო­ი­სათ­ვის და­სახ­ლე­ბულ პუნ­ქტებ­ზე ხან­ძრის გავ­რცე­ლე­ბის სა­შიშ­რო­ე­ბა მოხ­სნი­ლია.

ად­გილ­ზე იმ­ყო­ფე­ბი­ან ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სხვა­დას­ხვა და­ნა­ყო­ფის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ასე­ვე, თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს პი­რა­დი შე­მად­გენ­ლო­ბა, ეროვ­ნუ­ლი სა­ტყეო სა­ა­გენ­ტო­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

შექ­მნი­ლია ოპე­რა­ტი­უ­ლი მარ­თვის შტა­ბი, რო­მელ­საც ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე, იო­სებ ჭე­ლი­ძე და სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი, თე­მურ მღებ­რიშ­ვი­ლი ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბენ“, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz