ფინეთის პრემიერ-მინისტრი მუსიკალურ ფესტივალზე - სანა მარინის ფოტო, რომელიც ინტერნეტჰიტად იქცა | Allnews.Ge

ფინეთის პრემიერ-მინისტრი მუსიკალურ ფესტივალზე - სანა მარინის ფოტო, რომელიც ინტერნეტჰიტად იქცა

ფი­ნე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა სანა მა­რინ­მა კი­დევ ერთხელ მი­ი­პყრო მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს ყუ­რა­დღე­ბა. ამ­ჯე­რად ის Ruisrock ფეს­ტი­ვალს და­ეს­წრო მოკ­ლე შარ­ვლი­თა და შე­სა­ბა­მი­სი სა­მო­სით.

სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდ ნა­წილს ჯერ კი­დევ უკ­ვირს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რის ამ­გვარ ფორ­მა­ში ნახ­ვა, რის გა­მოც 36 წლის სანა მა­რი­ნი დღეს მე­დი­ის ინ­ტე­რე­სის მთა­ვა­რი ობი­ექ­ტია და ფეს­ტი­ვალ­ზე გა­და­ღე­ბულ მის ფო­ტოს "ტვი­ტერ­ში" ასო­ბით გა­ზი­ა­რე­ბა აქვს.

sana2-47054-1657449886.jpg

ადა­მი­ა­ნე­ბი მო­ხიბ­ლუ­ლე­ბი არი­ან პრე­მი­ე­რის ამ­გვა­რი არა­ფორ­მა­ლუ­რი და თა­ნა­მედ­რო­ვე სტი­ლით.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სანა მა­რინს უყ­ვარს მუ­სი­კა, ღა­მის ცხოვ­რე­ბა და ამის გამო ის არა­ერ­თხელ გამ­ხდა­რა ოპო­ნენ­ტთა კრი­ტი­კის ობი­ექ­ტი. პა­პა­რა­ცე­ბი ხში­რად ავ­რცე­ლე­ბენ ხოლ­მე მის ფო­ტო­ებს ღა­მის კლუ­ბი­დან.

myquiz