რუსთაველის გამზირზე, აქციაზე "შინ ევროპისკენ“ შეკრებილებს ვოლოდიმირ ზელენსკი სიტყვით მიმართავს - "სირცხვილია" | Allnews.Ge

რუსთაველის გამზირზე, აქციაზე "შინ ევროპისკენ“ შეკრებილებს ვოლოდიმირ ზელენსკი სიტყვით მიმართავს - "სირცხვილია"

რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე "სირ­ცხვი­ლი­ას“ და სხვა სა­მო­ქა­ლა­ქო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, აქ­ცია "შინ ევ­რო­პის­კენ“ მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

"სირ­ცხვი­ა­ლი­ას" ცნო­ბით, აქ­ცი­ა­ზე შეკ­რე­ბი­ლებს ჩა­ერ­თვე­ბა და სი­ტყვით მი­მარ­თავს უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტი ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკი.

"სირ­ცხვი­ლი­ას“ წევ­რე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, დღეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას სა­მოქ­მე­დო გეგ­მას გა­აც­ნო­ბენ. აქ­ცი­ა­ზე რი­გით მო­ქა­ლა­ქე­ებ­თან ერ­თად სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის, ასე­ვე სხვა­დას­ხვა ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი იმ­ყო­ფე­ბი­ან.

შეკ­რე­ბი­ლებ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის დრო­შე­ბი გა­შა­ლეს. გაჟ­ღერ­და სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის ჰიმ­ნე­ბი.

პარ­ლა­მენ­ტთან მიმ­დი­ნა­რე აქ­ცი­ის გამო, რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო მოძ­რა­ო­ბა გა­და­კე­ტი­ლია. ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე პო­ლი­ცი­აა მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი.

ფოტო: "მთა­ვა­რი არხი".

myquiz