მოსალოდნელია წვიმა, ელჭექი, სეტყვა... - რა ინფორმაციას ავრცელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო? | Allnews.Ge

მოსალოდნელია წვიმა, ელჭექი, სეტყვა... - რა ინფორმაციას ავრცელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო?

21 ივ­ნი­სის დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან 23 ივ­ნი­სის დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა და ელ­ჭე­ქი, ზო­გან ძლი­ე­რი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა, ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბა, ზღვა­ზე 3-4 ბა­ლი­ა­ნი შტორ­მუ­ლი ღელ­ვა.

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ნა­ლე­ქებ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყლის დო­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

myquiz