რა ღირს "ბრილიანტის ხიდზე“ გასეირნება? - ინფორმაცია დაშბაშის კანიონის ეკოტურისტული სივრცის მონახულების მსურველთათვის | Allnews.Ge

რა ღირს "ბრილიანტის ხიდზე“ გასეირნება? - ინფორმაცია დაშბაშის კანიონის ეკოტურისტული სივრცის მონახულების მსურველთათვის

14 ივ­ნისს, წალ­კის კა­ნი­ო­ნის უნი­კა­ლუ­რი ეკო­ტუ­რის­ტუ­ლი სივ­რცე ვი­ზი­ტო­რე­ბის­თვის გა­იხ­სნა, შე­სა­ბა­მი­სად, ვი­ზი­ტო­რე­ბის­თვის ახა­ლი ლო­კა­ცია ამოქ­მედ­და. ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კი შემ­დეგ ეტაპ­ზე ფი­ნან­სუ­რი მხა­რეა.

რა ღირს "ბრი­ლი­ან­ტის ხიდ­ზე“ გა­სე­ირ­ნე­ბა.

3 წლამ­დე დამ­თვა­რი­ე­ლებ­ლის­თვის ხიდ­ზე გას­ვლა უფა­სოა. 3-12 წლამ­დე შეს­ვლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 19 ლარს შე­ად­გენს, ამა­ვე ასა­კის უცხო­ე­ლი ვი­ზი­ტო­რის­თვის კი მისი მო­ნა­ხუ­ლე­ბა 34 ლა­რად არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი. სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის ხიდ­ზე გას­ვლა 29 ლარი ღირს (ამ­ჟა­მად მოქ­მე­დებს 40%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბა), ხოლო უცხო­ე­ლე­ბის­თვის - 49 ლარი.

რაც შე­ე­ხე­ბა და­მა­ტე­ბით მომ­სა­ხუ­რე­ბას, ბა­იკ­ლა­ი­ნის მოყ­ვა­რუ­ლებს 120 ლა­რის გა­დახ­და მო­უ­წევთ, ერთ ად­გი­ლი­ა­ნი სა­ქა­ნე­ლა 80 ლარი ღირს, ხოლო 3-ად­გი­ლი­ა­ნი - 150 ლარი.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ გახ­სნის ღო­ნის­ძი­ე­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი, გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნის­ტრი ოთარ შა­მუ­გია, სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რე­ბი, მთავ­რო­ბის და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ეს­წრე­ბოდ­ნენ. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz