როდიდან არის მოსალოდნელი არამდგრადი ამინდი - დოდო გვაზავას პროგნოზი | Allnews.Ge

როდიდან არის მოსალოდნელი არამდგრადი ამინდი - დოდო გვაზავას პროგნოზი

17 ივ­ნი­სამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში არამ­დგრა­დი ამინ­დია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. რო­გორც „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს მო­ნი­ტო­რინ­გი­სა და პროგ­ნო­ზი­რე­ბის ცენ­ტრის მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი პროგ­ნო­ზე­ბის სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­როს­მა, დოდო გვა­ზა­ვამ გა­ნუ­ცხა­და, ერთი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ნა­ლე­ქი, დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა-ელ­ჭე­ქით.

"ხვალ დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ხან­მოკ­ლე წვი­მა-ელ­ჭე­ქით. ხვალ დღი­სით ზემო იმე­რეთ­სა და კოლ­ხე­თის დაბ­ლობ­ზე გაძ­ლი­ერ­დე­ბა აღ­მო­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ქარი. აჭა­რის სა­ნა­პი­რო რა­ი­ო­ნებ­ში კი სამ­ხრეთ-და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ჰა­ე­რის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რა დაბ­ლობ­ში +31+36 გრა­დუ­სამ­დეა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, მთა­ში +30+32 გრა­დუ­სი, მა­ღალ მთა­ში +20+25 გრა­დუ­სი. 13 ივ­ნი­სი­დან 17 ივ­ნი­სის ჩათ­ვლით არამ­დგრა­დი ამინ­დი შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა, დრო­გა­მოშ­ვე­ბით მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ხან­მოკ­ლე წვი­მა, პა­რა­ლე­ლურ რე­ჟიმ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტემ­პე­რა­ტუ­რის კლე­ბა. დაბ­ლობ რა­ი­ო­ნებ­ში, ისე­ვე რო­გორც მთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რა +27+29 გრა­დუ­სი, სა­ნა­პი­რო რა­ი­ო­ნებ­ში კი ტემ­პე­რა­ტუ­რა +26 გრა­დუ­სამ­დე და­იკ­ლებს.

რაც შე­ე­ხე­ბა აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს, ხვალ დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან მთე­ლი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში არამ­დგრა­დი ამინ­დი იქ­ნე­ბა, დრო­გა­მოშ­ვე­ბით ხან­მოკ­ლე წვი­მით. ჰა­ე­რის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რა მო­მა­ვალ კვი­რას ბარ­ში +29+31 გრა­დუ­სი, მთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში კი +27+30 გრა­დუ­სი იქ­ნე­ბა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბა.

თბი­ლის­ში, დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ხან­მოკ­ლე წვი­მა. მაქ­სი­მა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რა +28+31 გრა­დუ­სი“,- გა­ნა­ცხა­და დოდო გვა­ზა­ვამ.

myquiz