საბურთალოსა და ისნის რაიონების რიგ მისამართებზე ზონალურ-საათობრივი პარკირება 1-ლი ივლისიდან ამოქმედდება - ნახეთ სად განთავსდება პარკირების ჯიხურები | Allnews.Ge

საბურთალოსა და ისნის რაიონების რიგ მისამართებზე ზონალურ-საათობრივი პარკირება 1-ლი ივლისიდან ამოქმედდება - ნახეთ სად განთავსდება პარკირების ჯიხურები

თბი­ლი­სის მე­რი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ბურ­თა­ლო­სა და ის­ნის რა­ი­ო­ნე­ბის კონ­კრე­ტულ მი­სა­მარ­თებ­ზე ზო­ნა­ლურ-სა­ა­თობ­რი­ვი პარ­კი­რე­ბა პირ­ვე­ლი ივ­ლი­სი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, სა­ბურ­თა­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ზო­ნა­ლურ-სა­ა­თობ­რი­ვი პარ­კი­რე­ბა კოს­ტა­ვა­სა და ჟი­უ­ლი შარ­ტა­ვას ქუ­ჩე­ბის ნა­წილ­ზე, გი­ორ­გი სა­ა­კა­ძის დაღ­მარ­თსა და სხვა მიმ­დე­ბა­რე ქუ­ჩე­ბის ნა­წილ­ზე და­წეს­დე­ბა, სა­დაც ასე­ვე, შშმ პირ­თა სპე­ცი­ა­ლუ­რი და ელექტრო­მო­ბი­ლე­ბის და­სა­მუხ­ტი ად­გი­ლე­ბი იქ­ნე­ბა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი.

„იმის­თვის, რომ მო­სახ­ლე­ო­ბამ შე­სა­ბა­მის მი­სა­მარ­თებ­ზე რე­გის­ტრა­ცი­ის გავ­ლა შეძ­ლოს, პირ­ვე­ლი ივ­ნი­სი­დან პარ­კი­რე­ბის ჯი­ხუ­რე­ბი სა­ბურ­თა­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა შემ­დეგ მი­სა­მარ­თებ­ზე: მე­რაბ კოს­ტა­ვას ქუჩა (სპორ­ტის სა­სახ­ლის მიმ­დე­ბა­რედ), ანა კა­ლან­და­ძის ქუჩა N3, ვახ­ტანგ ჭა­ბუ­კი­ა­ნის ქუჩა N2, სი­მონ კან­დე­ლა­კის ქუჩა N7, გუ­რამ ფან­ჯი­კი­ძის ქუჩა N22ა, სერ­გო ზა­ქა­რი­ა­ძის ქუჩა N8, ვაჟა-ფშა­ვე­ლას გამ­ზი­რი N71ბ, მი­ხე­ილ შა­ვიშ­ვი­ლის ქუჩა (ვაჟა-ფშა­ვე­ლას გამ­ზი­რი, მე-4 კვარ­ტა­ლი, კორპ. N5), ელიზ­ბარ მინ­დე­ლის ქუჩა (ვაჟა-ფშა­ვე­ლას გამ­ზი­რი, მე-5 კვარ­ტა­ლი, კორპ. N4).

ის­ნის რა­ი­ონ­ში, მეტ­რო­სად­გურ „სამ­გო­რის“ მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, კერ­ძოდ, მე­ვე­ლეს ქუ­ჩა­ზე, ასე­ვე ზო­ნა­ლურ-სა­ა­თობ­რი­ვი პარ­კი­რე­ბა ამოქ­მედ­დე­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქუ­ჩის მცხოვ­რებ­ლე­ბი და­რე­გის­ტრი­რე­ბას მე­ვე­ლის ქუჩა N7/9-ში გან­თავ­სე­ბულ სა­ინ­ფორ­მა­ციო ჯი­ხურ­ში შეძ­ლე­ბენ,“ - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz