ელჭექი, წვიმა, ძლიერი ქარი და სეტყვა- როგორია უახლოესი დღეების პროგნოზი | Allnews.Ge

ელჭექი, წვიმა, ძლიერი ქარი და სეტყვა- როგორია უახლოესი დღეების პროგნოზი

19 მა­ისს დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან 21 მა­ი­სამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა და ელ­ჭე­ქი, ზო­გან ძლი­ე­რი, იქ­რო­ლებს და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ძლი­ე­რი ქარი. აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ზო­გან შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა.

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ნა­ლე­ქებ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყლის დო­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

myquiz